Portal za kulturu, umjetnost i nove medije arteist.hr zamišljen je kao dinamičan, relevantan i slojevit medij koji otvara prostor za intenzivno promišljanje kulture u Hrvatskoj i regiji.

Aktualne i relevantne teme iz književnosti, likovnosti, kazališta, glazbe, filma i novih medija, intervjui i polemike koje su krvotok umjetnosti i kulture – sadržajna su okosnica portala.