Kontakt mail:

Kolumnisti:
Književna Groupie
Željko Špoljar

Za arteist su pisali:
Anđela Vidović
Marin Raster
Daniel Radman
Frana Marija Vranković
Ines Ora
Iva Ušćumlić Gretić
Zrinka Pavlić
Mario Dominiković
Vjekoslav Bošković
Zoran Veselinović
Korana Serdarević
Klemen Jelinčić Boeta
Aleksandar Hut Kono
Eldin Hadžović
Miodrag Sovilj
Vid Jeraj
Anđelo Jurkas
Dinko Telećan
Jelena Vukosav
Srđan Sandić

Nakladnik:

Udruga za kulturu i nove medije “Arteist”

OIB

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, pod brojem
Račun udruge se vodi kod: Privredna Banka Zagreb, broj:

Arteist.hr je registriran kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice Republike Hrvatske pod brojem .

Svi samoinicijativno poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni na internetskom portalu Arteist.hr. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar.
Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal portalu Arteist.hr jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.
Portal Arteist.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala portalu Arteist.hr iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima portala Arteist.hr.
 
Rad portala Arteist.hr podržavaju:

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske; Ured za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba