Nova bibliofilska edicija Zdenke Pozaić za suptilne i poetične

Akademska slikarica, dizajnerica i grafičarka Zdenka Pozaić neumorno radi i radost svog stvaranja na sebi svojstven, miran i jednostavan način prenosi zaljubljenicima u grafiku i bibliofilske edicije. Nakon izložbe „Otisci poezije i glazbe“ koja se do 15. listopada mogla pogledati u Studiju Moderne galerije „Josip Račić“ i na kojoj su prezentira sva njezina dosadašnja bibliofilska izdanja Zdenka Pozaić nije se zaustavila. U sklopu ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige održala se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu promocija devetog kola njezine bibliofilske edicije „Riječ i slika“.

Svaka od njezinih pet posljednjih likovno-poetskih minimapa sačinjena je od po jednog linoreza i jedne pjesme. Umjetnica se inspirirala poezijom Marina Držića, rumunjskog pjesnika Mihaia Eminescua (u prepjevu Mate Marasa), Tina Ujevića, čija je Igračka vjetrova odabrana u prepjevima Hedi Blech-Vidulić  (na njemačkome) i Vande Mikšić (na francuskome jeziku), mađarskog pjesnika János Sziveri (u prepjevu Lee Kovács) i Dražena Katunarića s elegijom Pismo s otoka u prepjevima Borke Legras i Fernanda Cambona (na francuskome) te Hedi Blech-Vidulić (na njemačkome jeziku).

“Ukoričivši zajedno po jednu pjesmu odabranoga autora i po jednu vlastitu viziju olikovljenu sredstvima medija kojim se uglavnom služi, ona je u kolekciji „Riječ i slika“ potražila i našla afinitete lirskoga predznaka, ostvarila zanimljive paralelizme ili kontraste vizualnih i diskurzivno-intuitivnih suzvučja i slojeva.”

Iz popratnoga teksta “Rane i zrele usporedbe” Tonka Maroevića

Odabir Držića među navedenim pjesnicima može se učiniti zbunjujućim onima kojima nije poznat Držićev poetski dio opusa. Naime, Držićeve je Pjesni ljuvene tiskao 1551. Niccolò Bascarini u knjizi Pjesni Marina Držića ujedno stavljene s mnozim druzim lijepim stvarmi. Među njima, kako je ustvrdio  naš poznati slavist i filolog Milan Rešetar pjesme br. 23 (Ktje mi se njekada i bi mê žuđenje) i br. 24 (O svite ti, ti si pun tamne tamnosti) trebaju se okarakterizirati kao “strogo elegičke”, a nipošto ljubavne. Upravo je ovu posljednju odabrala umjetnica Pozaić za jednu od svojih mapa, a predgovor za nju napisala je Mira Muhoberac.

Zanimljivo je u ovom kontekstu napomenuti da je ustanova u kulturi Grada Dubrovnika Dom Marina Držića povodom obilježavanja 450. godina od Držićeve smrti (1567. – 2017.) u sklopu svoje izdavačke djelatnosti objavila Pjesni ljuvene u prepijevu Luka Paljetka na standardni hrvatski jezik.

O, ti svijete, ti pun si tamne tamnosti,
Onoliko koliko si dalje od višnje svjetlosti!
Prihvaćaš svoje zlo po grešnoj naravi,
Odustaješ od dobra što Bog ti ga je objavio,
Odbijaš anđeoske nebeske darove,
A otrove zemaljske svojim zlom slijediš.
O, grešni čovječe, omilila ti zemlja je,
Koja te, nesvjesniče, na gorak plač nagnala,
A ostavio si nebo gdje Višnji prebiva
I gdje u vječnoj slavi uživa se mir.
K nebu podigni oči, pogledaj iznad gorā
Gdje sunce s istoka tvoj vid sad otvara,
Ostavi tamnosti, onako kako ti ono sja
Svojom svjetlošću, čovječe, htjedni ići.

“Pjesni ljuvene/Ljubavne pjesme” Luko Paljetak, prepijev pjesme O svite ti, ti si pun tamne tamnosti

Zdenka Pozaić uz Držićeve je stihove izradila linorez morskog pejzaža u kojem je element pokrenutih valova uokviren nebom u pastelnim bojama zalaska te zemljom koju predstavlja zelenilo trave. Kao pečat na grafiku je utisnut krug žarko narančastog sunca kojem hrle silnice pogleda.

Svojim poetičnim te istodobno vrlo suvremenim likovnim izričajem, rafiniranom izvedbom u klasičnim tehnikama linoreza i drvoreza te rijetkom senzibilnošću prema poeziji ova se umjetnica marljivo i ustrajno penjala prema tronu hrvatske grafike. Njezini najnoviji linorezi svečane su posvete domaćim i inozemnim književnicima, ali i prevoditeljima te pisane riječi. Lik i djelo Zdenke Pozaić stoga ne smije i ne može proći nezapaženo u vremenima kada nam nasušno nedostaje ljudi i umjetnosti renesansnih razmjera.

Anita Ruso

Autorica naslovne fotografije: Zlata Vucelić

U bibliofilskoj ediciji Riječ i slika, u svih devet kola, objavljeno je 58 pjesničko-grafičkih mapa (drvorezi i linorezi).

Novu ediciju Zdenke Pozaić predstavili su Tamara Ilić-Olujić, voditeljica Grafičke zbirke NSK i akademik Tonko Maroević. Na predstavljanju su sudjelovali i dramski umjetnik Dragan Despot, hrvatski prevoditelj i pjesnik Mate Maras, kazališna kritičarka i dramaturginja Mira Muhoberac, književnik Dražen Katunarić i prevoditeljica Lea Kovács.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More