Važnije polovice: Viškovi, zasićenja i tlapnje milenijalaca

Milenijalci su, tvrdi definicija, osobe rođene osamdesetih i devedesetih godina dvadesetog stoljeća. Iako precizno vremensko određenje te generacije nije uvijek sasvim jasno, odrednica prvenstveno obuhvaća životne nazore, poglede na svijet i generacijsku kulturu. Kako milenijalci danas, suočeni s prijelazom iz svijeta mladosti prelaze u odraslost i preuzimaju odgovornost u svakom smislu (kreativnom, poslovnom, obiteljskom…) razumljivo je da taj proces postaje intrigantna kazališna tema, posebice kada su autori i sami milenijalci. Važnije polovice, dramski tekst Beatrice Kurbel i Mirne Rustemović, praizveden u koprodukciji Umjetničke organizacije Mašina igre i Teatra &TD, strukturiran je kao ispovjedna duodrama, intimno razračunavanje sa samim sobom kroz niz prijateljskih susreta istovremeno tipičnih i visoko individualiziranih ženskih likova. Glume ih Judita Franković Brdar i Paola Slavica, ujedno i redateljica total system solution.

Nizanje prizora uokvirenih u priče o pojedinim neuralgičnim točkama života milenijalaca, koje glumice pri svakom prijelazu najavljuju, omogućuje osvrtanje na niz tipičnih generacijskih pojava. Od života s partnerom i zasnivanja obitelji, preko završetka formalnog, visokog obrazovanja koje ne garantira nikakvu, a najmanje egzistencijalnu sigurnost, prisjećanja na djetinjstvo, neuspjelih pokušaja izlazaka kakvi su tek nekoliko godina ranije bili gotovo svakodnevica, do banalnih, ali identifikacijski simptomatičnih momenata poput opsjednutosti fitnessom i nezdravom prehranom, dovedene do krajnosti razmazivanjem čokoladnog namaza po obrazima jedne od glumica.

Važnije polovice, na razini motiva, precizno obuhvaćaju duh generacije i njezina tipična, opća mjesta. No, inzistiranje na tome ujedno stvara dramaturške viškove. Nemogućnost stalnog zaposlenja unatoč obrazovanju, nesnalaženje u roditeljstvu ili vraćanje u djetinjstvo kao trenutni bijeg od stvarnosti dobro su poznati, a na njima se predugo inzistira bez značajnijeg izvedbenog pomaka. Time predstava iz prepoznavanja u prastarom kazališnom mehanizmu zrcaljenja i komentiranja stvarnosti (u programskom se letku izrijekom navodi kako se predstava obraća upravo milenijalcima), prelazi u opterećivanje.

Ritam je brz, stalno oscilira između dijaloga i monologa, često uz izravno obraćanje publici, ali je i repetitivan. Svjetlo (oblikovatelj Miljenko Bengez) i glazba periodički se pojavljuju te nestaju kako bi naznačili promjenu prizora, a to se brzo usvaja kao konvencija, usmjerujući predstavu još više prema samome tekstu i iskazima glumica. Kostimi i scenografija (scenograf Luka Borčić) pogođeni su u tipičnosti. Time predstavi niti mnogo daju, niti što oduzimaju.

Glumice se moraju snalaziti s obiljem teksta, koji dominira izvedbom, unatoč povremeno značenjski uspjelim rješenjima poput fotografija na podu ili igranja lutkama kao odbljeska djetinjstva. Pojavljivale su se nerazumljivosti, barem na premijeri, posebice u trenucima prijelaza između obraćanja publici u monološkoj formi i dijaloga između likova. Judita Franković Brdar nešto je bolje balansirala svojim likom, čineći ju bližom i životnijom. nego što je to ostvarila Paola Slavica, čiji je lik ostao bliže poziciji povjerenice i suputnice, najbolje prijateljice protagonistice.

Pisati o suvremenosti, znači kazališno kreirati imajući u vidu potencijalnu publiku koja tu generacijsku uronjenost dijeli, a to posljedično dovodi do visoke razine aktualizacije kazališnog čina i mogućnosti identifikacije s njime. Ipak, čini se kako su Važnije polovice pokazale da je odmak u umjetničkom oblikovanju od vlastite stvarnosti povremeno nužan, jer inače dolazi do zasićenja, a ono lako prelazi u predstavu s podosta viška, nepotrebno umarajući izvođače i, u konačnici – publiku koja bi se trebala u predstavi pronaći te iz toga nešto naučiti ili barem osvijestiti.

                                                                                                                       Leon Žganec-Brajša

Foto: Luka Dubroja

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More