Liebe Kunst. Liebe Zwei. Liebe Status abnormal.

Važeći Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva usvojen je 1996. godine. Svi pokušaji njegove reforme ostali su u ladicama uglavnom nailazeći na protivljenja iz strukovnih krugova. Tako je 7. veljače 2019. izašao i novi Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju umjetničke djelatnosti.

Ponovno se nakon 2011. uvodi nova kategorija – stručnjaka u kulturi, koja obuhvaća sve one koji nisu umjetnici, a obavljaju djelatnost u kulturi te se određuje minimalni dohodak za ostvarivanje prava uplate doprinosa.

Vesna Vuković je još u srpnju 2018. ukazala na te probleme u bilten.org:

  • stručnjak u kulturi

”Jedna je činjenica da je u institucionalnom smislu umjetničko polje duboko transformirano i da mnogo stručnjaka – među kojima se izdvaja figura kustosa, nekad ključna funkcija svake izlagačke institucije – danas radi u prekarnim uvjetima, bez stalnog zaposlenja i – bez institucije. Nadalje, u devastiranom medijskom polju bez redakcija i časopisa, a s njima i stalnih zaposlenja, ostali su brojni umjetnički kritičari. Pribrojimo li im fotografe, snimatelje, grafičke urednike itd. slika će postati još kompleksnija, a neprepoznavanje stvarnosti rada u polju dobit će drugu dimenziju: onu (realnog) straha od rastuće konkurencije.”

  • uvođenje minimalnog dohotka

”Po prvi put uvodi se minimalni iznos ukupnog prosječnog godišnjeg dohotka koji obavljanjem umjetničke djelatnosti godišnje mora ostvariti samostalni umjetnik da bi mogao steći pravo na uplatu doprinosa iz državnog proračuna”, koji je u Nacrtu Zakona određen visinom dvije prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj godišnje.

U Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju umjetničke djelatnosti u članku 18. stoji:

”Samostalni umjetnik ne može steći pravo na uplatu doprinosa za obvezna osiguranja iz sredstava državnog proračuna ako je u tri godine koje prethode godini u kojoj podnosi zahtjev za uplatu doprinosa ostvario ukupni bruto prihod od samostalne djelatnosti u iznosu manjem od 18 prosječnih bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske, koju je odredilo nadležno tijelo za godinu koja prethodi godini u kojoj samostalni umjetnik podnosi zahtjev za uplatu doprinosa.”

Na takvu odluku zanimljivo nije dopuštena žalba, a donositelj odluke je ministar, kako stoji u članku 20:

”O stjecanju prava na uplatu obveznih doprinosa iz sredstava državnog proračuna odlučuje ministar nadležan za kulturu rješenjem, na prijedlog Stručnog povjerenstva za priznavanje prava na uplatu obveznih doprinosa iz sredstava državnog proračuna (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Protiv toga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.”

Mnogo je tu profesionalnih problema za samostalne umjetnike, ali i unitarnosti u odlučivanju. Jedna od strukovnih udruga, HDLU Zagreb poziva na 1. okrugli stol samostalnih i profesionalnih likovnih umjetnika. Dobrodošli su samostalni umjetnici, članovi HZSU-a iz drugih profesija, koji žele razgovarati s kolegama o svojim iskustvima u struci, posebno pred donošenje novog Zakona o umjetnicima, u svrhu boljeg samoorganiziranja i samoosnaživanja samostalnih hrvatskih umjetnika.

Prijedlog Nacrta je tu, radna je skupina tu, čitajte, informirajte se i solidarizirajte.

Marin Raster

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More