Izložba “Umjetnički život biljaka”: Biljni svijet kao objekt vlastitih preokupacija

U umjetnosti druge polovice dvadesetog stoljeća, kao i onoj najnovijoj, biljke se prikazuju i tematiziraju u različitim medijima i na najrazličitije načine, a postat će i važnim posrednicima prilikom iskazivanja sve učestalijeg umjetničkog aktivizma s ekološkim predznakom.

“Vizualni umjetnici – danas zacijelo više nego bilo kada u prošlosti – nerijetko posežu za biljnim svijetom kao objektom vlastitih preokupacija, čineći to na medijski, idejno i poetski nadasve raznolike načine”, piše u predgovoru izložbe “Umjetnički život biljaka”, otvorene u zagrebačkoj Galeriji Kranjčar, kustos Vanja Babić.

Riječ je, naime, o posljednjoj izložbi u izložbenom kvartetu – prethodne tri bile su “Natura vita”, “U ljetnom kodu” i “Intima” – što ga je Galerija Kranjčar u Babićevoj kustoskoj koncepciji priredila u ovom pandemijskom i potresnom (ne)vremenu.

Izložba “Umjetnički život biljaka” na uzorku od sedmero autor(ic)a pokazuje na koje sve načine suvremeni umjetnici i umjetnice pri realizaciji svojih ideja mogu koristiti motive i sadržaje povezane s biljnim svijetom. Zastupljeni autori i autorice na ovoj izložbi su Dalibor Martinis, Željko Kipke, Damir Babić, Igor Eškinja, Ana Belošević, Igor Juran i Ela Štefanac.

Foto: Juraj Vuglač

“Ova multimedijalna izložba nastoji na nepretenciozan način i na minijaturnom uzorku od sedmero hrvatskih suvremenih umjetnika i umjetnica različitih generacija pokazati bogatstvo i raznolikost mogućih aspekata tretiranja biljnoga svijeta u kontekstu vizualnih umjetnosti. U radovima pobrojanih autora i autorica biljni se svijet, naime, ukazuje na doista raznolike načine i u različitim funkcijama: kao nositelj naracije, kao aktivni čimbenik inscenacije, kao generator konceptualno osmišljene aproprijacije, kao motiv transponiran u neorgansku tvar, kao živi organizam što sudjeluje u realizaciji umjetničke akcije/intervencije te kao nepatvoreni materijal posredstvom kojega se vizualizira umjetnička projekcija”, piše Vanja Babić o izložbi koju je moguće razgledati do 3. ožujka.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More