ULUPUH-ov natječaj za izložbe i projekte u 2019.

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti objavljuje natječaj za izložbe i projekte u 2019. godini. Rok za predaju prijava je 24. svibnja 2018.

Prijedlozi mogu uključivati:

– izložbe
– izdavačke projekte
– edukativne projekte
– međunarodne projekte u zemlji ili inozemstvu
kao i sve ostale vrste projekata (tribine, prezentacije, akcije…) koje doprinose razvoju i afirmaciji primijenjenih umjetnosti kako su obuhvaćene strukturom ULUPUH-ovih 17 sekcija.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi autori i autorske grupe (uključujući i studente) s područja Republike Hrvatske, kao i oni koji su svojim djelovanjem vezani uz Hrvatsku.

Svaki autor ili autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Natječaju s najviše 3 (tri) prijedloga. U pojedinoj je kategoriji (A, B ili C) moguće prijaviti do 2 (dva) prijedloga.

A) Izložba:
Prijedlog za izložbu predaje se online putem Prijavnice za izložbu (link), s priloženom traženom dokumentacijom. U Prijavnici je potrebno naznačiti za koji se prostor izložba prijavljuje: Galeriju ULUPUH, Galeriju Permanenta, ili neki drugi prostor. U slučaju da se izložba prijavljuje za drugi prostor, treba u prijavnici naznačiti adresu i kontakte. Ako prijedlog prođe selekciju ULUPUH-a, od tog drugog prostora predlagatelj je dužan do sredine lipnja pribaviti pozivno pismo ili načelnu pismenu odluku da se taj program održava u drugom prostoru. Galerija ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) je površine 106 m2. Tlocrt galerije i fotografije unutrašnjosti moguće je vidjeti OVDJEGalerija Permanenta (Preradovićeva 44 (1. kat), Zagreb) je četvrtasti prostor površine 48 m2 (tlocrt i fotografija unutrašnjosti OVDJE).

B) Projekt (radionica, seminar, tribina, akcija, događanje …):
Prijedlozi projekata također se podnose online, putem Prijavnice za projekt (link). Prijedlog mora sadržavati:
·         Radni naziv projekta
·         Podatke o predlagatelju i realizatoru/ima projekta (biografije sa kontaktima)
·         Podatke o partnerima projekta, ako ih ima (naziv organizacije/a sa kontaktima, njihov udio u pripremi odnosno realizaciji projekta (vrste poslova i troškova koje partner pokriva)
·         Mjesto održavanja projekta
·         Vrijeme održavanja projekta
·         Kratki opis projekta (max 1200 znakova, opširniji opis po potrebi priložiti)
·         Cilj projekta
·         Faze realizacije projekta (naziv aktivnosti, kratki opis aktivnosti, vrijeme odvijanja aktivnosti, provoditelji aktivnosti)
·         Korisnici projekta (kome je projekt namijenjen)
·         Cjeloviti troškovnik projekta (u bruto iznosima)

C) Izdavački projekt (knjiga, monografija…)
Prijedlozi se podnose online, putem Prijavnice za izdavački projekt (link), s priloženom traženom dokumentacijom. Prijedlog mora sadržavati:
·         Radni naziv projekta
·         Kratki opis projekta (max 1200 znakova, opširniji opis po potrebi priložiti)
·         Podatke o autoru i uredniku (biografije)
·         Terminski plan realizacije projekta

Unutar definiranih programskih kategorija potrebno je, u kontinuitetu dosadašnje prakse, problematizirati sve aspekte primijenjenih umjetnosti. Pritom će biti dobrodošle i nove percepcije, u skladu s novim umjetničkim praksama, a Umjetnički savjet će, sukladno današnjim problematikama, preferirati prijedloge čije programske koncepcije:
– uvode primjenu novih tehnologija
– promiču očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
– promiču hrvatsku kulturu u svijetu, te se time uključuju u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
– razvijaju društvenu odgovornost i problematiziraju teme od javnog društvenog interesa – ekologija, javni prostori
– razvijaju komunikaciju i aktivno sudjelovanje publike (interaktivni programi, edukacija, radionice za različite vrste publike), kao i prilagođenost programa djeci, mladima i osobama s invaliditetom
– promiču cjeloživotno obrazovanje (gostujuća predavanja stručnjaka iz zemlje i inozemstva, suradnja s obrazovnim i znanstvenim sektorom)
– razvijaju partnerstva, koprodukcije i umrežavanja na razini gradova i županija, a posebno ona na međunarodnoj razini (zajednički projekti s partnerima iz susjednih zemalja i EU), s preferiranjem projekata koji imaju potencijal ekonomičnosti i dugoročnosti u suradnjama
– promiču poduzetništvo u kulturi (suradnja s partnerima iz turističkog i gospodarskog sektora)
– imaju potporu iz više izvora financiranja

Osnovni kriterij pritom je umjetnička izvrsnost.

Slikovne priloge potrebno je prethodno smanjiti na rezoluciju do 200 KB, kako bi se mogli učitati (uploadati) u Prijavnicu. Zipanje priloga nije dozvoljeno.

Iznimno, autori koji nemaju pristup računalu ili Internetu, Prijavnicu mogu preuzeti u Galeriji ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) ili u Tajništvu ULUPUH-a (Preradovićeva 44/1, Zagreb), te ju ispunjenu dostaviti ili poslati poštom na adresu Galerije ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb).

Sve prijavljene prijedloge pregledat će i odabrati Umjetnički savjet ULUPUH-a. O rezultatima žiriranja kandidati će biti obaviješteni do sredine lipnja ove godine.

Rok za prijavu je 24. svibnja 2018. godine, do ponoći (vrijedi za prijave podnesene online kao i one dostavljene poštom ili osobno u Galeriju ULUPUH). Nakon 24. svibnja prijavnice više neće biti dostupne.

Za sve dodatne informacije moguće se obratiti voditeljici Galerije ULUPUH, Maši Štrbac, telefonom na: 01/ 4813 746, ili e-mailom na adresu: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr

www.ulupuh.hr

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More