Browsing Tag

Satan Panonski

Sila trenja na “Pozdravu Azri”

Sad kad sam trebao učiti za ispite, uhvatila me želja da čitam knjige koje nemaju veze s fakultetskom literaturom. U očaju sam dohvatio sa stola Čadežovu zbirku pjesama "Liječenikatolik.hr"; ostavio mi ju je na kauču kad je zadnji put tu…