Browsing Tag

Hamlet

Mlako propitivanje hrvatskih predrasuda

Tomislav Kurelec kritiku Frljićeva "Hamleta" započinje zanimljivom tezom kako dramski tekst, odnosno predložak svoj puni smisao dobiva na sceni te stoga ustrajanje na vjernosti piscu ili pak supotpisivanje dramaturga, redatelja kao suautora…