Browsing Tag

Georges Bernanos

Sablazan zvana Bernanos

Svaki homage vrijedan tog imena – to jest, ako se ne želi pretopiti s jedne strane u književni "biopic", a s druge u čisto "privatnu epizodu" lišenu općenitijeg interesa – mora na odgovarajući način u sebi spojiti osobni i opći element ili…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More