Sudnji dan 2015.: Javni poziv

IFCC
Sudnji Dan 2015. otvara natječaj za prijavu radova. Radovi se mogu prijaviti od 6. siječnja do ponoći 30. travnja 2015. godine.

Sudnji Dan nagrađuje profesionalce u komercijalnom i neprofitnom sektoru, te studente. Vrijednosti na kojima se temelji Sudnji Dan su autorstvo, nezavisnost i „fair play“. Nezavisnost u odrednici znači da Sudnji Dan ne ovisi o interesnim skupinama, nego je isključivo u službi kreativnosti kao oblika ljudskog izražavanja. Najvažnije festivalske značajke su nagrađivanje autorstva imenom i prezimenom i mnogobrojan žiri koji ocjenjuje radove on-line čime se osigurava nepristranost i objektivnost. Od ove godine nagrada Sudnjeg Dana/Judgment Day Awards (JDA) dodijeliti će se u sklopu, koji će se održavati od 25. do 30. svibnja 2015. na više lokacija u centru grada Zagreba: Kino Europa, KIC, Zagrebački plesni centar s dodatnim  lokacijama koje će se objaviti u dogledno vrijeme.

Povodom svih recentnih organizacijskih promjena festival Sudnjeg Dana preimenovan je u Independant Festival of Creative Communications (IFCC), a ponajviše zbog novog međunarodnog karaktera. Potpis Sudnjeg Dana – „Nezavisni festival kreativnih komunikacija“ – novi je službeni naziv festivala, a kratica IFCC se koristi pri komuniciranju događaja. Sudnji Dan tako ostaje ceremonijalna dodjele nagrada, no sada i veliko finale IFCC-a.

Sudnji Dan će, na zadnji dan IFCC-a, nagraditi one kreativce koji su ostavili neizbrisiv trag u zabavnoj industriji, izdavaštvu i oglašavanju.

Radovi za nagradu Sudnjeg Dana prijavljuju se u sljedećim kategorijama:
1. VELIKA IDEJA
2. COPYWRITING
3. ILUSTRACIJA
4. DIZAJN: LOGO/VIZUALNI IDENTITET
5. DIZAJN: PRINT
6. DIZAJN: AMBALAŽA
7. DIZAJN: WEB
8. DIZAJN: MOBILNE APLIKACIJE
9. CONCEPT ART/DIZAJN
10. 3D
11. FOTOGRAFIJA
12. VFX
13. ANIMACIJA
14. REŽIJA
15. GLUMA
16. GLAZBA I ZVUK
17. MLADA NADA*
18. NAJBOLJE OD NEOBJAVLJENOG**

*Priznanje “Mlada nada” daje se onim studenti(ca)ma koji su dosegli najviši nivo u svakoj pojedinačnoj festivalskoj kategoriji. Jedini uvjet koji studenti(ce) moraju ispuniti jest da je prijavljeni rad nastao tijekom školovanja u periodu od 18.3.2014. do 30.4.2015. Prijavljeni rad može nastati kao rad za klijenta, kao seminarski rad na fakultetu ili sl., a može biti i samoinicirani.
**Priznanje “Najbolje od neobjavljenog” daje se onim kreativcima koji su prijavili najbolji neobjavljeni, odbijeni ili rad koji nikada do sada nije prezentiran.

Na službenim stranicama festivala možete pronaći sve dodatne informacije o Sudnjem Danu i IFCC-u.

MR

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More