Retrospektiva Damira Mataušića: Dvjesto radova poznatog medaljera u Modernoj galeriji

"Mataušićeva suptilna osobnost podjednako anticipira kompleksne suvremene umjetničke izazove, a rezultat je osebujni kiparski opus s etabliranim statusom u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti."

Moderna galerija – nacionalni muzej moderne u Zagrebu ugostit će od 15. rujna do 25. listopada kritičku retrospektivu suvremenog hrvatskog akademskog kipara i poznatog medaljera Damira Mataušića, inače autora brojnih prepoznatljivih suvenira, kovanica i skulptura.

“Riječ je o umjetniku s više od četiri desetljeća kiparskog stvaralaštva specifičnog izričaja i definiranih artističkih poetika uspješno primijenjenih u više kiparskih disciplina: od medalja, kovanica, svečanih lanaca i počasnica do male plastike, reljefa i javnih spomenika; od intimističkih, oficijelnih, do javnih i sakralnih kiparskih ostvarenja duboke percepcije s izuzetnom posvećenošću u realizaciji djela. Odlika Mataušićeva rada uporaba je više vrsta materijala u kojima dominiraju polirane kovine izvedene tehničkom preciznošću u inventivnim kompozicijama. Vrijednost njegova djela sintetizira povijesno i kulturno nasljeđe ne oduzimajući dignitet artističkom stvaralaštvu. Mataušićeva suptilna osobnost podjednako anticipira kompleksne suvremene umjetničke izazove, a rezultat je osebujni kiparski opus s etabliranim statusom u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti”, istaknula je Tatijana Gareljić, autorica izložbe i pratećeg kataloga.

“Na kritičkoj retrospektivi predstavljen je Mali i Veliki svijet Damira Mataušića. Od Livade do Oblaka i Neba, od ludističkog do duhovnog svijeta ovog svestranog kipara i medaljera. Spajanjem naizgled nespojivih materijala, tehnika, likovnih rješenja i motiva nadahnuto proširuje mogućnosti plastičkog izričaja. Na izložbi je prezentirano 200 djela nastalih od 1974. do 2020. godine i presjek su golemog kiparskog opusa Damira Mataušića od preko 700 uradaka. Monumentalna kiparska djela obilježila su najnovije desetljeće umjetnikova stvaranja u kojem je sublimirao svoje originalne medaljerske i kiparske poetike te suvereno zakoračio iz komornog svijeta medaljerstva i male plastike u javni i sakralni prostor”, zaključuje Gareljić.

Inače, Damir Mataušić svoju je prvu medalju realizirao 1973. godine i od tada se intenzivno bavi medaljom i malom plastikom kao likovnim izrazom. Danas njegov opus čini preko 650 uglavnom dvostrano kovanih medalja i malih plastika. Autor je više od 200 medalja kovanih u zlatu i srebru, 42 optjecajna i jubilarna apoena Republike Hrvatske i 15 € za Republiku Irsku, sedam dekanskih lanaca Akademije likovnih umjetnosti i brojnih drugih. Zaslužan je i za skulpturu – maketu “Zagreb pozdravlja” u Zagrebu.

Maketa “Zagreb pozdravlja” smještena je u centru metropole

Za svoj stvaralački doprinos i umjetnički rad 1996. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, a radovi mu se nalaze u mnogim muzejskim i galerijskim zbirkama, kao što su Moderna Galerija, Gliptoteka HAZU, Muzej suvremene umjetnosti, zbirke u Vatikanu te u brojnim muzejskim i privatnim zbirkama medalja i numizmatike u Hrvatskoj i inozemstvu.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More