Čemu slikari u oskudnom vremenu?

Arteist drži do toga da vam s vremena na vrijeme skrene misli na slikarstvo. Uvjerite se da su slikari itekako potrebni u oskudnom vremenu. Donosimo par riječi o dvije izložbe koje su prošle ispod radara kao i mnoge druge o kojima pišemo.

Za pet godina Radničke galerije samo ljubav

Kupid je grčki, a Amor rimski bog ljubavi, sin Marsa i Venere, krilati dječak s lukom i strijelama. U Držićevoj Tireni Radat kaže za Kupida da je “golo diete vrlo, bez vida a s krili, / u ruci gdi drži luk i strile ognjene, / kim strielja i…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More