Natječaj za prijem novih članova u HULU Split

Hrvatska udruga likovnih umjetnika raspisuje NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVAza sljedeće sekcije:

slikarska sekcija

kiparska sekcija

multimedijalna sekcija

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Hrvatska udruga likovnih umjetnika (HULU- Split), nacionalna strukovna udruga likovnih i multimedijalnih umjetnika sa sjedištem u Splitu, raspisuje natječaj za prijem u redovno članstvo slikarske, kiparske i multimedijalne sekcije.

Rok za prijavu je 07. siječnja 2019., a sudjelovanje na natječaju se ne naplaćuje.

Godišnja članarina iznosi 100,00 kn.

O HULU:

Hulu Split je nacionalna strukovna udruga likovnih umjetnika sa sjedištem u Splitu koja okuplja vizualne umjetnike iz čitave Hrvatske.  Tijekom više od sedamdeset godina svog postojanja u Splitu – nekad kao ULUH-ova podružnica za Dalmaciju,  potom kao ogranak HDLU-a, a danas kao samostalno strukovno udruženje,  HULU kontinuirano promiče likovno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj.

HULU broji više od 420 članova kojima nudi tehničku i stručnu pomoć u organizaciji izložbi, izdaje besplatno potvrde o članstvu u strukovnoj udruzi i druge potvrde,  informira ih o natječajima, omogućava članovima organizirani profesionalni nastup pred institucijama, zastupa njihove interese te pomaže u ostvarivanju statusa samostalnih umjetnika.

UVJETI ZA PRIJEM :

Temeljem  čl 11. i čl 12. Statuta HULU – Splita i Pravilnika o prijemu u članstvo Udruge redovni član strukovne udruge HULU SPLIT može postati  svaka fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
  2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu s diplomom jednog od priznatih studija likovnih ili vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova
  3. ako osoba nema odgovarajuću strukovnu spremu uvjet je da aktivno djeluje na području likovnog i multimedijalnog stvaralaštva, što dokazuje iscrpnom dokumentacijom
  4. da je osoba zainteresirana za djelovanje i na području Splitsko-dalmatinske županije

OBVEZNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:

Obavezna dokumentacija obuhvaća:

1) on line pristupnicu

2) vizualnu dokumentaciju

3) životopis

4) dokaze o sudjelovanju na samostalnim i/ili grupnim žiriranim izložbama

NAČIN PRIJAVE:

Dokumentacija se dostavlja isključivo u elektronskom obliku:

Obavezna dokumentacija obuhvaća:

1)Potrebno je ispuniti ON LINE PRISTUPNICU na sljedećoj poveznici

Nakon što ispunite on line pristupnicu OBVEZNO poslati na hulunatjecaj@gmail.comsljedeću dokumentaciju (molimo navedite u mailu prezime i ime kada šaljete dokumentaciju, možete koristiti i jumbo mail, we transfer ili slične servise):

2) VIZUALNU DOKUMENTACIJU

Molimo da nam pošaljete što veći broj reprodukcija radova  u jpg formatu.

Multimedijalni umjetnici mogu poslati i linkove na you tube, vimeo i sl. ako imaju uplodirane radove na tim serverima.

NAPOMENA:   prilikom izbora radova obratite pažnju da radovi budu ujednačene kvalitete i da pošaljete izbor onih radova koji najbolje predstavljaju Vaš umjetnički izričaj kako bi komisija imala uvid u što kvalitetniji prikaz Vašeg umjetničkog stvaralaštva. Također molimo da navedete dimenzije priloženih radova i tehniku te ako je moguće i fotografije tih radova u prostoru .

3) ŽIVOTOPIS   (u word formatu)

4) DOKAZE O SUDJELOVANJU NA SAMOSTALNIM I/ILI SKUPNIM ŽIRIRANIM IZLOŽBAMA (npr. poveznice na internetu, scanove kataloga, press materijali i sl.) 

a) kandidati sa zvanjem akademskog slikara, kipara, grafičara i druge osobe  sa diplomomjednog od priznatih studija likovnih ili          vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova moraju poslati dokaz o najmanje jednoj žiriranoj izložbi

b) kandidati sa zvanjem profesora likovne kulture i likovnog odgojamoraju poslati dokaz o najmanje dvije žirirane izložbe

c) kandidati ostalih profesija moraju poslati dokaz o najmanje tri žirirane izložbe

REZULTATI NATJEČAJA

Komisija za prijem novih članova  razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijave. Rezultati natječaja biti će objavljeni u roku od  30 dana od završetka natječaja i kandidati će o tome biti obaviješteni putem maila. Komisija za prijem u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima.

UPIS U ČLANSTVO

Pri upisu u članstvo HULU-a  biti će potrebno dostaviti: preslik diplome o stručnoj naobrazbi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice tj. strani državljani dokaz o prebivalištu u RH), dvije fotografije dimenzija 3×3 te dokaz o plaćenoj godišnjoj članarini od 100,00kn.  Dakle, ova dokumentacija  se ne dostavlja prilikom  prijave na natječaj već samo prilikom upisa u članstvo.

STUPANJEM U ČLANSTVO HULU-a STJEČU SE SLJEDEĆA PRAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE :

– pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa zakonima

– pravo na preporuke za mirovinske dodatke,

– pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa,

– pravo na procjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika)

– pravo na posjedovanje članske iskaznice kojom se stječe pravo na besplatan ili povoljniji ulaz u većinu galerijskih prostora u Hrvatskoj

– pravo na neograničeni broj  potvrda o članstvu u umjetničkoj strukovnoj udruzi bez naknade

– pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi

– pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo redovitim članovima HULU-a.

–  pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova,

– pravo na kvalitetno predstavljanje na web stranicama HULU Splita

–  pravo  na obavijesti o aktivnostima i djelovanju Udruženja

–  prednost za izlaganje u prostorima HULU Splita u skladu s Poslovnikom umjetničkog savjeta.

______________

Kontakt :

HULU SPLIT

T: 021/ 348-177

mail: hulunatjecaj@gmail.com

hulu@hulu-split.hr

Više o HULU SPLIT na  http://hulu-split.hr/0Share

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More