Otvoren natječaj za oblikovanje idejnog rješenja vizualnog identiteta Umjetničke galerije Dubrovnik

Umjetnička galerija Dubrovnik raspisuje otvoren natječaj za oblikovanje idejnog rješenja vizualnog identiteta. Pozivamo dizajnere da se detaljno informiraju o projektnom zadatku natječaja i o drugoj pratećoj dokumentaciji na priloženim linkovima te prisustvuju informativnom sastanku i obilasku prostora Umjetničke galerije Dubrovnik, u ponedjeljak 12. lipnja 2017, u 17 sati.

Datum objave natječaja: 25. svibnja 2017.
Rok za primanje natječajnih radova je 14. srpnja, 2017. do 17 sati.

 

DOKUMENTACIJA
Iz projektnog zadatka natječaja

Umjetnička galerija Dubrovnik klasificirana je kao muzejsko-galerijska institucija koja obuhvaća tri fizička prostora: najveći i središnji prostor na Pločama izvan stare gradske jezgre, Umjetnička Galerija Dubrovnik, te dva prostora u povijesnoj jezgri grada: Galerija Dulčić Masle Pulitika na Poljani Marina Držića i Atelijer Pulitika u tvrđavi svetog Ivana.
Jedan vizualni identitet trebao bi ukazati na postojanje tri muzejsko-galerijska prostora koji su objedinjeni nazivom Umjetnička galerija Dubrovnik, kao i ukazivanje na svaki prostor kao zasebni galerijski prostor. Važno je vizualnom komunikacijom ukazati na činjenicu da je svaki prostor važan u povijesnom i arhitektonskom kontekstu.

Umjetnička galerija Dubrovnik novim vizualnim identitetom treba predstavljati nacrt sadašnjeg i budućeg djelovanja institucije koja igra važnu ulogu u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Institucija odražava sinergiju bogate prošlosti koja se iščitava u zbirci visoke kvalitete kao nezaobilazne točke za razumijevanje hrvatske povijesti umjetnosti te suvremenog pristupa predstavljanju i oživljavanju zbirke te promocije suvremenih umjetnika putem mnogobrojnih izložbenih aktivnosti, predavanja i radionica te suradnje s drugim kulturnim i znanstvenim institucijama.

Sve ove manifestacije u sebi sadrže i nacrt budućeg djelovanja Umjetničke galerije Dubrovnik kao važnog punkta re-metropolizacije grada Dubrovnika, njegove promocije u umjetničko središte koje nadilazi lokalne granice ove institucije.
UGD igra bitnu ulogu u revitalizaciji kulturne svijesti u zajednici tumačeći njezin identitet i formirajući percepciju mjesta koje time postaje pobornik kvalitetnog kulturnog turizma na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Naziv institucije na hrvatskom jeziku ostaje “Umjetnička galerija Dubrovnik” zbog ukorijenjenosti naziva i očuvanja tradicije, dok je naziv na engleskom jeziku “Museum of Modern Art Dubrovnik”. Predloženo rješenje treba funkcionirati u obje jezične varijante, hrvatskoj i engleskoj.
Vizualni identitet sastoji se od znaka i/ili logotipa, ali mora jasno predstavljati, označavati i komunicirati na zadanu temu.
Rješenje treba biti projektirano s kapacitetom za predstavljanje različitih sadržaja, nad kojima ovaj vizualni identitet može (programski plakat ili najave izložbi, primjerice), ali i ne mora dominirati (redovni materijal Turističke zajednice s popratnim logotipom UGD).

DETALJNIJE: Dodatak dokumentaciji

1) Umjetnička galerija Dubrovnik

Arhitektura u kojoj se, od 1948. godine, danas nalazi ova muzejska ustanova moderne i suvremene umjetnosti, prvotno je zamišljena i građena, od 1932. do 1939. godine, kao reprezentativna obiteljska palača dubrovačkog brodovlasnika Boža Banca. Projektirali su je istaknuti hrvatski arhitekti Lavoslav Horvat i Harold Bilinić tlocrtno i stilski bliskoj gotičkim i renesansnim primjerima dubrovačke urbane i ladanjske arhitekture, primjerice Kneževa dvora, palače Divona, ljetnikovca Sorgo; danas je palača Banac zaštićeni spomenik kulture. Novi projekt obnove Umjetničke galerije Dubrovnik, uključivat će “aktivaciju” terasa i trijemova dodatnim sadržajem, kao što su restoran, caffe bar s pogledom na staru gradsku jezgru, te vrtove koji će primijeniti otvoreni koncept zelene površine koja će sadržajem biti namijenjen posjetiteljima, studentima, učenicima te građanima Dubrovnika.

Umjetnička galerija Dubrovnik muzejska je institucija osnovana 1945. godine s namjerom da prikuplja, čuva, znanstveno i stručno obrađuje, izlaže te publicira likovno-umjetničku građu moderne i suvremene umjetnosti. Naglasak je stavljen na zastupljenost umjetnika vezanih za dubrovačko područje pri čemu se njihovo stvaralaštvo smješta u regionalni, nacionalni i međunarodni kontekst. Vremenski period izložene zbirke moderne umjetnosti obuhvaća razdoblje od kraja devetnaestog / početka dvadesetog stoljeća do kraja Drugog svjetskog rata: posebice treba istaknuti kvalitetnu i obimnu zbirku radova Vlaha Bukovca (288 djela) te zbirku radova Mata Celestina Medovića (s dominacijom teme pejzaža). Od dubrovačkih slikara čija djelatnost pada oko završetka Drugog svjetskog rata zastupljeni su Niko Miljan, Marko Murat, Marko Rašica i drugi, a bogato su zastupljena djela Ignjata Joba, te rano preminulih slikara Gabre Rajčevića i Ivana Ettorea s osobitom “južnjačkom” varijantom ekspresionizma. Zbirka Umjetničke galerije Dubrovnik posjeduje i veliki broj djela klasika hrvatskog modernog slikarstva kao što su Emanuel Vidović, Mirko Rački, Menci Clement Crnčić, Miroslav Kraljević, Vladimir Becić, Oskar Herman, Milivoj Uzelac, Vilko Gecan, Ljubo Babić, Marino Tartaglia i drugi, te klasika hrvatske moderne skulpture kao što su primjerice Ivan Meštrović, Frano Kršinić i Robert Frangeš Mihanović.

2) Galerija Dulčić Masle Pulitika

Smještena nasuprot dubrovačkoj katedrali i uz Knežev dvor, Galerija DMP prvotno je otvorena 1997. godine kao memorijalni prostor američkog diplomata Ronalda Browna stradaloga u avionskoj nesreći uoči dolaska u Dubrovnik 1996.
Na drugom i trećem katu zgrade izložbeni je prostor muzejske ustanove Umjetnička galerija Dubrovnik. Djela slikara Dulčića, Masle i Pulitike koja su zaštitni znak ovoga prostora, izlagana su između izložbi drugih autora. Stoga je 2013. godine na prvom katu postavljen stalni izložbeni postav djela trojice istaknutih dubrovačkih slikara, Iva Dulčića, Antuna Masle i Đura Pulitike.

Vizualni identitet trebao bi ukazati na važnost spomenutih slikare za dubrovačku sredinu te naglasiti njihove prepoznatljive likovne kvalitete: Dulčićeva osobnost iznimna je u brzim potezima kista i profinjenosti teksture, gusti namazi boje u Maslinom načinu slikanja bliski su dječjem crtežu, Pulitikina koloristička zasićenost trijumfira u plošnoj monumentalnosti.
Na drugom katu ovoga izložbenog prostora kontinuirano se vodi izlagačka aktivnost privremenih izložbi, autora i tematike različitih provenijencija, ali uvijek vodeći računa o visokoj kvaliteti izloženog sadržaja i pratećih materijala (plakati, banneri, katalozi izložbi).

3) Atelijer Pulitika

S drugoga kata Galerije DMP moguć je pristup nedalekome, trećem izložbenom prostoru Umjetničke galerije Dubrovnik, Atelijeru Pulitika smještenom u tvrđavi svetog Ivana. U prostoru in situ u kojem je slikar intenzivnoga kolorita, Đuro Pulitika dugi niz godina imao svoj radni prostor i u kojem je izlagao svoja djela brojnim posjetiteljima, otvoren je 2013. godine vjerni, rekreirani slikarev atelijer sa slikama, a u većem, prednjem dijelu toga prostora unutar dubrovačkih zidina izložbeni je prostor privremenih izložbi.

Informativni sastanak u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik

Od autora i timova očekuje se temeljito informiranje o temi zadatka, putem predloženih podloga i samostalno. Natjecatelje pozivamo na informativni sastanak na kojem ćemo predstaviti tri prostora Umjetničke galerije Dubrovnik, detaljnije objasniti koncept i viziju ustanove putem vizualnih predložaka, predavanja i razgovora prilikom kojega će sudionici moći postaviti dodatna pitanja predstavnicima UGD-a i članovima Ocjenjivačkog suda natječaja.

Najava sudjelovanja na informativnom sastanku vrši se elektroničkom poštom na info@ugdubrovnik.hr. Poruku je potrebno nasloviti „UGD – najava dolaska”, a u tekstu poruke navesti ime, adresu i telefonski broj natjecatelja koji najavljuju svoje sudjelovanje na informativnom sastanku. Rok za najavu sudjelovanja je petak 9. lipnja 2017. do 16 sati, a informativni sastanak održat će se u ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 17 sati. Zainteresirani autori i timovi mogu poslati prijave i postavljati pitanja isključivo putem elektroničke pošte na adresu info@ugdubrovnik.hr.
*Sastanak je informativnog karaktera i služi pojašnjenju koncepta Natječaja uz obilazak prostora Umjetničke galerije Dubrovnik. Sudjelovanje na informativnom sastanku nije obvezno.

Ocjenjivački sud natječaja

Ocjenjivački sud Natječaja je odabrao tri autora / tima koji će sudjelovati u Natječaju kao pozvani natjecatelji. Pozivamo sve ostale zainteresirane autore / timove da ravnopravno sudjeluju u javnom dijelu natječaju.

Pozvani autori:
1.Zoran Đukić, grafički dizajner
2. Orsat Franković, grafički dizajner
3. Nora Mojaš, grafička dizajnerica
Kriteriji vrednovanja rješenja

– kvaliteta i originalnost predloženog rješenja
– usklađenost s karakterom djelatnosti i identitetom UGD-a
– jasnoća, funkcionalnost i održivost rješenja s vizijom UGD-a
– ekonomičnost i prilagodljivost rješenja u različitim medijima

Ocjenjivački sud čini pet članova, a sastavljen je od predstavnika Umjetničke galerije Dubrovnik i pozvanih članova:

1. Marin Ivanović, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik
2. Božo Benić, predsjednik Društva arhitekata Dubrovnik
3. Marita Bonačić, produkt dizajnerica, Market Kolektiv
4. Lea Đurović Ruso, arhitektica, PROTO–ARCH
5. Nedim Meco, grafički dizajner, MEC dizajn

Ocjenjivački sud odluku će donijeti do petka 28. srpnja 2017., a rezultati će biti objavljeni u ponedjeljak 31. srpnja 2017.

Nagrade

Dodjeljuje se jedna novčana nagrada za vizualni identitet Umjetničke galerije Dubrovnik. Ukupni fond nagrade iznosi 30.000 kn bruto, a dodjeljuje se pobjedniku natječaja.
Uvjeti

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve fizičke i pravne osobe.
Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, zaposlenici Umjetničke galerije Dubrovnik kao ni članovi njihovih užih obitelji.
Svaki kandidat ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Institucija će ugovorom regulirati prava daljnjeg korištenja izabranog natječajnog rada, a autori rada zadržavaju sva prava koja im pripadaju temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 144/12).

Sadržaj i način predaje natječajnog rada

Ponuđena rješenja u skladu s propozicijama natječaja autori trebaju poslati u elektroničkom obliku na adresu info@ugdubrovnik.hr do 14. srpnja 2017. do 17 sati.
U nazivu e-maila autor mora navesti skraćenicu „Vizualni identitet UGD – za natječaj“.
Priloge iz sadržaja natječaja autor mora poslati u jednoj zip datoteci s nazivom “Vizualni identitet UGD“, a samo u tekstu e-maila navesti opće podatke, jer će Ocjenjivački sud radove pregledavati anonimno.

Sadržaj rada prijavljenog na natječaj mora sadržavati sljedeće priloge i informacije:

1. prijedlog likovnog rješenja – znak i logotip:
puni kolor i/ili c/b; 300 dpi jpg, 300 dpi tif, pdf
uz osnovne standarde: pozitiv, negativ, odnos znaka i logotipa, sustav karakterističnih boja (uporaba znaka u boji i/ili crno-bijeloj varijanti), definiciju karakterističnog pisma (primarna i eventualno sekundarna tipografija), minimalni prostor, dopuštena umanjenja, upotreba u različitim formatima /vertikalni i horizontalni – sve prikazano u svim varijantama korištenja znaka / i logotipa

2. standard tipografije i fonta uz znak i logotip

3. opis i obrazloženje rada (do 1 kartice teksta)

4. izvedeni oblici znaka i logotipa:
Leaderboard (728 x 90 pixel) i Full Banner (468 x 60 pixel)

Hrvatski:
Puni naziv: Umjetnička galerija Dubrovnik
Skraćeni naziv: UGD

Engleski:
Puni naziv: Museum of Modern Art Dubrovnik
Skraćeni naziv: MoMA Dubrovnik

5. Aplikacije idejnog rješenja
Radi lakšeg objašnjenja idejnog rješenja i načina njegove uporabe, potrebno je priložiti i nekoliko fotomontaža korištenja.

Opći podaci o autoru/ici:
1. ime i prezime autora/ice, OIB, broj telefona i e-mail adresa
2. životopis
3. weblink na stranice na kojim se mogu naći dodatne informacije o autoru/ici
(* nije obavezno)

ROKOVI

Petak 9. lipnja 2017. do 16 sati – Prijava dolaska na informativni sastanak.
Ponedjeljak 12. lipnja 2017. u 17 sati – Informativni sastanak u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik.

Petak, 14. srpnja 2017. do 17 sati – Rok za prijem natječajnih radova.

Do petka 28. srpnja 2017. – Odluka Ocjenjivačkog suda.
Ponedjeljak, 31. srpnja 2017. – Objava rezultata Natječaja.
1.Umjetnička galerija Dubrovnik – Tlocrti i fotografije središnjeg prostora; Virtualni vodič kroz muzej
2.Galerija Dulčić Masle Pulitika – Fotografije prostora
3. Atelijer Pulitika – Fotografije prostora

MR

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More