Natječaj – Nagrada Radoslav Putar – otvoren do 11. 3. 2018.

[ English below ]

Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb u suradnji s YVAA – Young Visual Artists Award, Residency Unlimited, New York i Trust for Mutual Understanding, New York raspisuje Natječaj za Nagradu Radoslav Putar 2018., za likovne umjetnike do 40 godina starosti, uključujući godište 1978. 

Nagrada se dodjeljuje za kvalitetu, hrabrost i inovativnost, za umjetnička djela realizirana u 2017. i 2018. godini. 

Natječaj je otvoren zaključno do nedjelje, 11. ožujka 2018. (poštanski žig).
Prijave slati na adresu:
Institut za suvremenu umjetnost
TRG KRALJA TOMISLAVA 20, HR – 10000 Zagreb
(za Nagradu Radoslav Putar 2018.) 

Sve informacije na mail: nagrada.putar@institute.hr
tel: +385 1 88 97 098 | gsm: +385 91 61 99 454
Svi prijavljeni kandidati ili predlagači biti će u najkraćem roku pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja, a najkasnije do 31. ožujka 2018.

Dobitnik Nagrade Radoslav Putar dobiti će priliku boraviti na rezidencijalnom programu u Residency Unlimited u New Yorku, (http://residencyunlimited.org/) u trajanju od 8 tjedana.


U obzir za natječaj dolaze djela izvedena u svim medijima likovnih umjetnosti: slikarstvu, kiparstvu, grafici, crtežu, instalacijama, fotografiji, videu, novim medijima i performanceu. Djela iz područja primijenjene umjetnosti, dizajna, kazališta i filma nisu uključena u natječaj.

Umjetnici se na Natječaj mogu prijaviti samostalno, a pravo prijedloga kandidata imaju i institucije i profesionalni djelatnici iz područja likovnih umjetnosti.

Prijavljeni kandidati NE MORAJU biti državljani Republike Hrvatske, ali njihov umjetnički razvoj i rad moraju biti vezani uz hrvatsku kulturnu scenu.

PRAVO NA NATJEČAJ 

Natječaj je namijenjen umjetnicima do 40 godina starosti isključivo pojedinačno. Rezidencijalni program u New Yorku godišnje može primiti samo jednog umjetnika iz Hrvatske.

Umjetnici koji se prijavljuju na Natječaj moraju biti aktivni na sceni i izlagati u Hrvatskoj, najmanje 3 godine. Studenti se ne mogu prijavljivati na natječaj. Kandidati koji žive ili borave u Hrvatskoj a nisu hrvatski državljani, moraju biti prepoznati kao umjetnici koji su kontinuirano aktivni na hrvatskoj likovnoj sceni tijekom nekoliko proteklih godina.

Svi prijavljeni umjetnici moraju tečno govoriti engleski jezik kako bi mogli aktivno sudjelovati u rezidencijalnom programu tijekom boravka u New Yorku.

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI 

1. Osobne podatke i kontakte: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail, internetska stranica
2. Profesionalni životopis (obavezno godinu rođenja!), na hrvatskom i Engleskom jeziku.
3. Dokumentaciju o umjetničkim djelima nastalima 2017. i 2018. godine, opremljenu i jasno označenu svim podacima o autoru i djelima (naziv, godina, tehnika, dimenzije, mjesto izlaganja, itd.) ili skice još nerealiziranih radova.
4. Dokumentacija može sadržavati digitalne fotografije, kataloge, skice, video na CD/DVD/USB, uz kvalitetne ispise radova. Digitalne fotografije moraju biti visoke kvalitete (300dpi, max 3MB).
5. Kratku izjavu umjetnika o vlastitom umjetničkom radu ili obrazloženje predlagača (maksimalno 1 stranica teksta; na hrvatskom i engleskom jeziku)

Originalni radovi, te nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

IZBOR

Finalisti (4) će biti odabrani temeljem predanih prijava, ranijih izložbi na kojima su sudjelovali, i predstavljenog potencijala.

Međunarodni stručni žiri odabrat će između prispjelih prijava četiri finalista koji će se predstaviti na zajedničkoj izložbi, u Rijeci, u organizaciji MMSU, u četvrtak, 07. 06. 2018. u 20:00 sati.

Na otvorenju izložbe Stručni žiri će, nakon pregleda radova i razgovora sa svakim od finalista, izabrati i proglasiti dobitnika Nagrade Radoslav Putar za 2018. godinu.

Wendy W. Luers, osnivačica i ravnateljica Foundation for a Civil Society je 1990. zajedno s Predsjednikom Vaclavom Havelom i grupom umjetnika disidenata u Čehoslovačkoj osnovala Nagradu Jindrich Chalupecky, s namjerom da se umjetnicima mlađima od 35 godina prizna umjetnička izvrsnosti, i da im se omogući iskustvo boravka u SAD-u.
Institut za suvremenu umjetnost je 2017. godine dobnu granicu pomaknuo na 40 godina za umjetnike koje se natječu u Hrvatskoj.
YVAA – Young Visual Artists Awards program (YVAA – http://www.yvaa.tumblr.com/) osnovan je tijekom godina kao međunarodna mreža sličnih nagrada, s podrškom zaklade Trust for Mutual Understanding iz New Yorka. Danas 12 europskih država članica čine ovu mrežu: Češka, Slovačka, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija, Bugarska, Mađarska i Crna Gora.
Residnecy Unlimited (RU) je od 2015. organizator programa YVAA i domaćin rezidencijalnih boravaka u New Yorku.

Priložena dokumentacija se ne vraća već ostaje pohranjena u arhivu Nagrade Radoslav Putar u Institutu za suvremenu umjetnost.

Tijekom veljače i ožujka bit će održane radionice s uputama o prijavljivanju na natječaje. Termin će biti naknadno potvrđen. Informacije: nagrada.putar@institute.hr

http://nagradaputar.scca.hr/hr/contest.html
https://mailchi.mp/e8ed78ecd5c0/natjeaj-competition-nagrada-radoslav-putar-award-2018

++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++

Institute for Contemporary Art, Zagreb
in collaboration with
YVAA – Young Visual Artists Award,
Residency Unlimited and
Trust for Mutual Understanding, New York

is pleased to announce an open call for the 2018 YVAA – Radoslav Putar Award – for artists up to 40 years of age, including artists born in 1978.

The deadline to apply for the award is Sunday, March 11, 2018, & the results of the competition are announced the latest by March 31, 2018.

Send your applications to:
Institut za suvremenu umjetnost
TRG KRALJA TOMISLAVA 20, HR – 10000 Zagreb
(za Nagradu Radoslav Putar 2018.)

All info at
email: nagrada.putar@institute.hr
tel: +385 1 88 97 098 | gsm: +385 91 61 99 454

The winner will attend a two-month artist residency program in New York at Residency Unlimited (http://residencyunlimited.org/).

Artists working the field of contemporary art including painting, sculpture, prints, drawing, installations, photography, video, new media and performance art are encouraged to apply. Artists working in applied arts, design, theatre, dance and film are not eligible to apply. Applicants should enter the open call individually or can be nominated by arts professionals active in the field of contemporary art.

ELIGIBILITY

The award is intended for individual artists only up to 40 years of age. The residency program is designed for and can only host one individual artist per country, in a given award year.

Applicant must have been active as an artist for at least 3 years in Croatia and have a considerable body of work exhibited in art institutions such as galleries, art centres or museums. Non-citizen artists of Croatia have to be recognised for their contribution to the developments in the art scene and their artistic career must have a significant connection with Croatia. Emigré artists should be members of the country’s artistic community and regularly exhibit in Croatia.

Artists should have command of conversational English in order to participate in the residency program and engage with art professionals and artists in New York.

APPLICATION PROCESS

1. Name, surname, address, phone, e-mail of the applicant
2. Professional curriculum vitae (in Croatian and English) – with the mandatory year of birth!
3. Documentation of the submitted works of art, marked with all the
information about the author and the work (title, year, technique,
dimensions, where the work was exhibited). Documentation may include
digital images on a CD / DVD or video (VHS, CD, DVD). Photos submitted should be
high-quality (300dpi, max 3MB).
4. A short statement about the artist work in Croatian and English. (maximum 1 page; in Croatian and English)

Original works, late or incomplete applications will not be considered.

SELECTION PROCEDURE

Finalists will be selected on the merit of their portfolio, exhibited artwork in the finalists’ exhibition, prior accomplishments and exhibitions, and demonstrated potential.

A jury of established professionals will select four finalists who will present work in a group exhibition at MMSU, Rijeka, on Thursday, June 7, 2018.

In 1990 Wendy W. Luers, founder and director of Foundation for a Civil Society, together with President Vaclav Havel and a group of dissident artists first established the Jindrich Chalupecky Award in Czechoslovakia to recognise artistic excellence in young visual artists, under 35 years old, and provide them with a U.S. residency experience.
Institute for Contemporary Art has raised the age limit to 40 years, for the contestants in Croatia.
The Young Visual Artists Awards program (YVAA – http://www.yvaa.tumblr.com/) was established over several years as an international network of similar awards with support from the Trust for Mutual Understanding, a US foundation. Today 12 European countries are part of this network: Czech Republic, Slovakia, Croatia, Kosovo, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Albania, Bulgaria, Hungary and Montenegro.. In 2015, Residency Unlimited (RU) was engaged as the organiser of the YVAA program and host of the NY residency program.

Documentation sent to the competition will not be returned. It will be become archived in Radoslav Putar Award Archive at the Institute for Contemporary Art.

During February/March 2018 there will be workshops organised at the Institute, including presentation of the Award and instructions of how to apply.
Dates to be confirmed. Info: nagrada.putar@institute.hr

http://nagradaputar.scca.hr/hr/contest.html
https://mailchi.mp/e8ed78ecd5c0/natjeaj-competition-nagrada-radoslav-putar-award-2018

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More