Napiši dramski tekst za 20 tisuća kuna ili više

Ministarstvo kulture objavilo je javni poziv za dodjelu Nagrade za dramsko djelo „Marin Držić“ za 2015. godinu.

Rok za dostavu rukopisa – koji se predaju pod šifrom – je 19. prosinca, dodjeljuju se tri nagrade, a ona najmanja je u proteklim godinama nosila iznos od 20 tisuća kuna pa se očekuje da će tako biti i ovaj put. (Druga nagrada iznosila je 30 tisuća, a prva 40 tisuća kuna.)

Tema je slobodna, dakle, inspiraciju možete tražiti bilo gdje – možda je pronađete i u prizoru ovog gore ulja na platnu… U nastavku donosimo cjelokupan tekst javnog poziva.

*

Na poziv se mogu prijaviti autori s novim dramskim djelima pisanima hrvatskim jezikom koja do konačne odluke Stručnoga povjerenstva, nisu izvedena ni objavljena u bilo kojem obliku. Svaki autor može prijaviti jedno djelo neovisno o vrsti i tematici djela.

Dramska djela prijavljuju se pod ŠIFROM, koja treba biti čitko napisana na prvoj stranici djela kao i na priloženoj zatvorenoj kuverti u kojoj se dostavljaju podaci o autoru: ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte i OIB. Kuverte će biti otvorene javno nakon konačne odluke Stručnoga povjerenstva, u prisutnosti članova Stručnog povjerenstva i predstavnika Ministarstva kulture. Nepotpune prijave i one koje nisu u skladu s propozicijama Javnoga poziva neće se razmatrati.

Prijavljena dramska djela ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje ministar kulture. Dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa koji određuje ministar kulture i prigodne brončane skulpture.

Za praizvedbu djela nagrađenih na temelju ovoga Poziva kazališta će biti posebno stimulirana.

Prijavom na Poziv smatra se da je autor dramskoga djela suglasan da se sva imovinska autorska prava za prvo izdanje nagrađenoga dramskog djela prenose bez naknade na Ministarstvo kulture, koje će nagrađena dramska djela izdati u okviru edicije „Nagrada Marin Držić“.

Tekstovi za koje se raspisuje Poziv dostavljaju se u tri primjerka Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s napomenom: Za Nagradu „Marin Držić“.

Nenagrađena dramska djela vraćaju se autorima na njihov zahtjev u roku od 30 dana od pisane obavijesti o završetku postupka Poziva. Jedan primjerak svakoga djela Ministarstvo zadržava u svojoj dokumentaciji.

Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Arteist/min-kulture.hr

Imate mišljenje? Iskažite ga!
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More