Nagrada Tripun Bokanić Klesarske škole Pučišća 2019.

Moj je posol častan i fin, mene zovu škarpelin.

Klesarska škola Pučišća, u suradnji s Oris Kućom arhitekture, poziva vas na dostavu dokumentacije projekata i radova ostvarenih u razdoblju od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2018. za natječaj za Nagradu Tripun Bokanić Klesarske škole Pučišća 2019. i izložbu prijavljenih radova. Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu.

Tripun Bokanić (1575.-1609.), za one koji nisu upoznati s njegovim životom i djelom, bio je klesar i graditelj rodom iz Pučišća, član klesarske obitelji i autor posljednjeg kata zvonika trogirske katedrale izrađenog u kombinaciji renesansne i gotičke umjetnosti. Bio je i graditelj kamenog oltara crkve svete Marije u Zadru, a pripisuje mu se i gradska loža u gradu Hvaru, kao i oltar tamošnje crkve iz 1605. godine. Nije, dakle, neobično da se ova nagrada zove upravo po njemu, renesansnom umjetniku koji je svoju strast za klesarstvom pretvorio u umjetničko stvaranje impozantnih dalmatinskih građevina.

Radionica Klesarske škole Pučišća

Otvorenje izložbe radova pristiglih na natječaj i dodjela Nagrade održat će se 17. 5. 2019. godine u Pučišćima na Braču. Zagrebački postav izložbe planira se za kraj 2019. godine u Oris Kući arhitekture.

Radove pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni žiri u čijem su sastavu ove godine akademik Nikola Bašić, dipl.ing.arh., prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh. i akademik Dinko Kovačić, dipl.ing.arh., arhitekti koji su svojim radom značajno doprinijeli promociji gradnje u kamenu.

Radovi zaprimljeni na natječaju konkuriraju za Nagradu u sljedećim kategorijama:

  • najuspješnije arhitektonsko ostvarenje
  • najuspješniji restauratorski zahvat
  • najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa
  • najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad
  • najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu

Rok predaje dokumentacije je srijeda, 1. 5. 2019., do ponoći, a materijale potrebne za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje.

Veselimo se Vašem sudjelovanju!

Marin Raster

Foto naslovnice: Suzana Parunov/Pučišća

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More