Milena Budimir: Dižgracijo, šempjo moja

–      Ajde, Mile, uberi soli!

Mora san je poslušat.

Uvik san je sluša.

Jerbo kad bi u me uperila one svoje sive oči – vas bi protrnija.

Reka bi joj Ćaća: Ti si, Mile, tribala bit kapetan!

Ona Mile i ja Mile, a skroz smo ti mi drugovačiji. Ka da mi ni Mati.

Nekako san uvik naša način za učinit joj dišpet.

Pa bi joj uteka.

Pobiga bi iz po’ja, otiša na more, banja se i gušta.

Vidila bi me.

(Sve je vidila.)

I zvala bi sa guvna: «Miiiileeeee! Miiiilaaane!»
A ja bi je čuja i činija kuco, ne bi je fermava, da joj se pari da do mene njen glas nije doša.

A ona je znala da ja znan i ja san zna da ona zna, i zna san da ću pagat kad dođen doma.

Pa bi misto kući poša prid Ćaću u tvornicu, na Ravnice. Čeka bi ga da završi sa poslon, pa bi nas dvoje, šotobraco, polako, korak po korak hodili doma. Hodili do Čeline.

Pogledala bi me.

Samo bi me pogledala.

Sivo, skoro crno.

Ali, kad je Ćaća uzame – ni me bilo straj.

Nije nikad pridanjin glas podigla.

Dala bi nan jist, spremila nas u posteju, a onda dugo u noć bi čuja kako sa Ćaćon nešto pripovida.

Zaspa bi.

U teplo.

Mirno.
A onda, pri zoru, kada bi se Ćaća utiho iskreja iz kuće, da nas dicu ne probudi, e onda bi ona probudila mene. Dva bi me puta ošinila šibicon po nogaman i rekla bi: «Sad moš poć natrag leć, ja san mirna! Dižgracijo! Šempjo moja!»

I poza toga bi jopet zaspa, samo nemirno. Sve su me one suze škakjale, jer pridanjon i’ nikad nisan pustija.

I otiša san ubrat sol, doli na Zavode.

Ma san prije toga iz konobe vazeja nešto Ćaćina duvana i komad karte. Njoj u inat ću zafumat.

I jesan.

Fuma san i puva sve dok nisan doša do mista di nan je sol resla.

Taman tamo di more dovati kraj kad su vali najveći.

Tu je Ćaća učinija malu ravan, pa je uzakraj podiga zidić, da ne biži, vengo da se lipo, u tanku fetu, po stini raširi. Pa onda na suncu lino more nebu uteće, a iza sebe ostav’ja svoju dicu – kristale soli koja nan je puno vridila. Reka bi Ćaća da nan je život davala.

Pomeja san šta se pomest dalo, pa polako, da mi se ne istopi – kristale u boršu stavja.

Bila je sigurno puna šaka.

Mati će bit sritna.

Neće se jidit.

More bit da će se i nasmijat.

A kad se nasmije, a to čini kada misli da je ne gledamo, onda joj se oči rašire i nisu više nako sive, nekako su, ka, žute.

I ima dvi buže sa strane, na obraziman, i svitlo joj svitli sa lica.

Ne znan ja to lipo reć, ka ča je to lipo za vidit.

Ma, sve se mislin, oću li joj odma sol odnit ili da se spustin do Velike luke? Moga bi.

Ma, oću.

Vruće mi je za učinit cili oni put uzbrdo do doma.

Milena Budimir

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More