“Maksimum minimuma” Nikice Jurkovića: Lucidno poigravanje egzistiranjem slike

"Za razliku od konvencionalnih ulja na platnu, Nikica realizira nešto što bismo mogli okarakterizirati kao platno na platnu", piše Vanja Babić u predgovoru.

“Maksimum minimuma” je naziv nove samostalne izložbe umjetnika i grafičara Nikice Jurkovića otvorene ovih dana u galeriji Academia Moderna. Umjetnik u novoj samostalnoj izložbi, otvorenoj do 20. veljače, predstavlja minimalističke, ali dominante radove u kojima u prvi plan stavlja najosnovnije elemente slikarstva – platno i blind rame, u potpunosti lišen boja te prepušten neutralnim tonovima.

“Nema recepta. Ponekad samo razmišljam, skiciram i zapisujem ideje i dosjetke, a onda dođe period kada paralelno produciram potpuno različite radove, serije radova. Trudim se zadržati kontinuitet jer to je kao i kondicija u sportu. Pokreće me potreba da napravim ono što mi provocira misli”, priznao nam je Nikica Jurković u nedavnom intervjuu.

“Nikičini radovi nedvojbeno posjeduju stanovite geometrijske odjeke – dominiraju trake, pravokutnici i kvadrati – ali svojom neposrednom, sirovom i svakodnevnom tvarnošću ponajprije evociraju promišljanja svojstvena pokretu arte povera. Za razliku od konvencionalnih ulja na platnu, Nikica realizira nešto što bismo mogli okarakterizirati kao platno na platnu. Ali u njegovoj interpretaciji i blind-rame imaju svoj vlastiti život. Umjetnik ih umata u platno, pritom ih katkada i rastavljajući. Nemamo, dakle, samo platna na platnu, nego i blind rame u platnu! Boja kao slikarski (naknadno dodan) čimbenik forme na ovoj izložbi ne postoji. Izuzetak je jedan rad manjega formata gdje umjetnik ne oslikava platno, ali ga umače u boju što služi za njegovo prepariranje. U ovom slučaju moguće je govoriti o tehnici platno u boji, ali ne slikarskoj već onoj što također – poput blind-rame i platna – pripada korpusu najelementarnijih tvarnih čimbenika egzistiranja slike”, objašnjava Vanja Babić u najavi izložbe.

Jednostavnim, a istovremeno i nesavršenim spojem bogatih tekstura platna s blind ramama umjetnik je uspio još jednom prikazati kako se odstupanjima unutar određenih umjetničkih struktura postiže efektan rad. “Lucidno se poigravajući takvim čimbenicima, Nikica Jurković doista, kako to i naslov same izložbe kaže, iz minimuma izvlači maksimum,” zaključuje Babić u svom predogovoru.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More