Pregledavate rubriku

Aleksandar Musić

Aleksandar Musić je politolog i komunikacijski savjetnik. Profesionalni su mu interesi ideologije, interesne skupine, politička filozofija i monetarna teorija. Komentator je u HRT-ovom ‘Petom danu’. Proklet permanentnom sumnjom.