Kakve veze imaju likovna umjetnost, ekološka osviještenost i skateboard daske?

Da likovnost ide ruku pod ruku sa skateboard generacijom, ali i sa ekološkom osviještenošću neposredno potvrđuje izložba simboličkog naziva “Outside” mladog autora Luke Bunića koju do 26. siječnja možete pogledati u Izložbenom salonu Galerije starih i novih majstora Gradskog muzeja u Varaždinu.

I premda na prvu pomisao ekologija i skateboard možda nemaju ništa zajedničko, veza između spoznaje o zaštiti prirode i daske na kotačima više je nego ostvariva, i to upravo kroz likovni proces. Zanimljivo je istaknuti da su autorove multimedijske preokupacije upravo dostatno prezentirane u samo nekoliko koraka, kroz doslovno tri prostorije, koncentrirane na bitne faktore u njegovom izrazu.

U kratkom videu, po kojem je izložba dobila ime, zvukom i pokretom pratimo kretanje, čiji kadar nam odaje da je riječ o skejteru. On nije vidljiv, zamišljen je kao prefiguracija autorovog propitkivanja o pročišćenju osobnosti kroz nepravilan ritam pokreta. U uzročnom pokušaju borbe sa nepoznatim predjelima svijesti i posljedičnim pogledom prema vlastitom liku autor ostvaruje jedinstven put prema uviđanju vlastitog ega.

Takav introspektivni ton prisutan je i u ostalim medijima predstavljenim na izložbi, no koji više nisu fokusirani na istraživanje srži karaktera već na njegovu slojevitost. Pažnja usmjerena na ekološku problematiku sublimirana je na digitalnim grafikama, na kojima stilizirano drvo nadilazi čistu simboličku ulogu i prelazi u svojevrstan ikonički znak.

U svojstvu grafičkog dizajna drvo-znak ukazuje ne samo o onečišćenost kao vidljive prirodne pojave već i na povezanost sa štetnim tvarima u ljudskom umu. Baveći se tim problemom, Bunić društveno-angažirano odlučuje spojiti ljubav prema skateboardu i prirodi na način da osmišljava brand GunuGrow koncipiran kao edukativna platforma za mladu skejtersku generaciju. Naglasak je na trenutnim radionicama i predavanjima mladima o tome kako na neki način djelovati kreativno, a istovremeno biti ekološki osviješten.

Mladi su bili uključeni i prilikom realizacije oslikavanja izloženih skejt dasaka. Nastale 2009. godine (ciklus New Noah’s ark) sa prikazima silueta raznih životinja u nekoj ljudskoj ulozi, na pomalo humorističan način parafraziraju Noinu arku i događaj vezan uz nju.

Na izložbi su uz navedeno izloženi i odjevni predmeti vezani u skejt kulturu odijevanja, sa apliciranim grafičkim elementima GunuGrow dizajna.

Luka Bunić rođen je 1975. u Zagrebu. Završio je Školu za Primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu, a diplomirao je 2000. godine na Akademiji likovnih umjetnosti, Zagreb, slikarsko-grafički smjer u klasi profesora Kuduza. Surađuje sa umjetnicima iz Hrvatske i Europe na zajedničkim projektima. Profesor je grafičkih tehnika na Srednjoj strukovnoj školi u Varaždinu. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja za slikarstvo, grafiku i multimediju.

Iva Potočnik

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More