Traži se novi dramski tekst – sjedi i piši!

Dva neprofitna kazališta, Ludens teatar i Kazalište Moruzgva raspisuju Javni poziv za novi dramski tekst. Praizvedba je planirana za listopad 2018 godine, a natječaj je otvoren do 1. rujna 2017. Radi se o komediji, napisanoj za maksimalno četiri uloge, a tema je slobodna.

Autori trebaju poslati:

  • sinopsis komedije,
  • detaljan opis likova,
  • scenoslijed,
  • dvije raspisane scene
  • životopis autora/ice.

Prijave se šalju na mail adrese: moruzgva@moruzgva.com i ludens@ludensteatar.hr , s naznakom: Za Natječaj. Nakon selekcije, odabranu prijavu, u suradnji s koproducentima, autor/ica će raspisati u cjeloviti dramski tekst.

UVJETI NATJEČAJA:

1. Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti autori/ice sa sinopsisima, detaljnim opisom likova i scenoslijedom novih dramskih djela pisanima hrvatskim jezikom koja nisu izvedena ni objavljena ni u kojem obliku. Svaki autor/ica može prijaviti jedno djelo, a ono veličinom mora odgovarati očekivanoj dužini predstave od 80 minuta. Drama mora biti zamišljena i napisana tako da je može izvesti do četvero glumaca/ica.

2. Teme prijavljenih sinopsisa, detaljnih opisa likova, scenoslijeda te dviju raspisanih scena slobodne su, ali nužno moraju biti komedija.

3. Nakon selekcije, autor/ica odabrane prijave sinopsis će raspisati u cjeloviti dramski tekst, u suradnji s koproducentima. Dramski će tekst biti realiziran u koprodukciji Kazališta Moruzgva i Ludens teatra.

4. Povjerenstvo koje čine koproducenti, Kazalište Moruzgva i Ludens teatar, o odabranoj će prijavi autora/icu obavijestiti do najkasnije 1. listopada 2017. godine putem e-maila te objavom na svojim mrežnim stranicama.

5. Prijavom na Natječaj autor/ica sinopsisa, detaljnog opisa likova, scenoslijeda i dviju raspisanih scena potvrđuje da je suglasan/na da bez dodatne naknade za Kazalište Moruzgva i Ludens teatar osnuje neisključivo pravo javnog scenskog prikazivanja autorskog djela, kao i sva imovinska autorska prava potrebna u svrhu promocije autorskog djela, uključujući i pravo osnivanja prava iskorištavanja tih prava za druge, a sve za teritorij cijelog svijeta i za razdoblje od 3 godine od sklapanja ovog ugovora, u neograničenom broju izvedbi, odnosno promotivnih primjeraka snimki autorskog djela. Nagrađeni autor/ica obvezuje se surađivati s redateljem/icom produkcije na eventualnoj doradi teksta za potrebe ovog projekta.

6. Tekstovi za koje se raspisuje ovaj Javni poziv dostavljaju na mail adrese moruzgva@moruzgva.com i ludens@ludensteatar.hr s naznakom: Za Natječaj.

7. Prijave pristigle na Natječaj ne vraćaju se autorima/icama.

8. Ovisno o kvaliteti pristiglih tekstova, povjerenstvo ima pravo ne nagraditi nijednu od pristiglih prijava.

9. Prijave se šalju pod punim imenom i prezimenom autora/ice. Nepotpune prijave i one koje nisu u skladu s propozicijama Javnog poziva neće se razmatrati.

10. Prijave na temelju ovog Javnog poziva podnose se najkasnije do 1. rujna 2017. godine. Rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama Kazališta Moruzgva i Ludens teatra najkasnije do 1. listopada 2017. godine.

MR

Imate mišljenje? Iskažite ga!
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More