Struka rekla NE MOŽE projektu “Grad u gradu”

Struka se napokon oglasila po pitanju kontroverznog zagrebačkog “Manhattana“. Prenosimo kratko i koncizno pismo intonirano odlučno i konstruktivno s naglaskom na želju za suradnjom.

Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, Arhitektonski fakultet, Udruga hrvatskih urbanista, Udruženje arhitekata HGK, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske smatraju da su nedavno objavljeni planovi realizacije projekta „Grad u gradu“ višestruko neprihvatljivi. Planovi, kako su najavljeni i predloženi u medijima, zaobilaze i izigravaju zakonski predviđenu proceduru, a sa stručne strane su u cijelosti sporni.Nakon višegodišnje pripreme i planerskog pristupa realizaciji projekta Zagrebački velesajam, Grad Zagreb, negirajući sve dosadašnje vlastite aktivnosti na promišljanju uređenja tog prostora, predstavlja projekt „Grad u gradu“ bez da je prethodno javno prezentiran koncept i procedure prema kojima bi se projekt realizirao. Komora, Fakultet i udruge arhitekata upozoravaju da projekt nije u skladu niti s Prostornim planom uređenja Grada Zagreba niti s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba.

Ovim otvorenim pismom njegovi potpisnici, Emil Jurcan, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata, Željka Jurković, predsjednica Hrvatske komore arhitekata, Krunoslav Šmit, dekan Arhitektonskog fakulteta, Sandra Jakopec, predsjednica Udruge hrvatskih urbanista, Mario Jukić, Igor Franić, predsjednik Udruženja arhitekata pri HGK, predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata i Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, upozoravaju da se na ovaj način želi građanima Zagreba i stručnoj javnosti onemogućiti njihovo zakonsko pravo sudjelovanja u urbanom planiranju i odlučivanja o prostoru u kojem žive.

Arhitekti i povjesničari umjetnosti naglašavaju kako je u planiranju uređenja prostora uz rijeku Savu nužno voditi računa o zadovoljenju i javnog interesa građana i privatnog interesa potencijalnih investitora. Pri tome je ključno poštovati stručni, planerski pristup utvrđivanju namjena prostora i uvjeta gradnje.

Otvoreno pismo gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću
Poštovani gradonačelniče,

Kao stručnjaci iz područja urbanističkog planiranja, arhitekture i povijesti umjetnosti, uz stav kojim pozdravljamo nove inicijative i investicije te planiranje i uređenje gradski prostora, moramo javno ustvrditi da nedavno objavljene planove realizacije projekta „Grad u gradu“ smatramo neprihvatljivim. Planovi koje ste najavili na rubu su zakonski predviđene procedure i sa stručne su strane sporni.

Nakon višegodišnje pripreme i planerskog pristupa realizaciji projekta Zagrebački velesajam temeljenih na tradiciji prostornog planiranja Zagreba još od 1865. godine Grad Zagreb, negirajući dosadašnje vlastite aktivnosti na promišljanju uređenja tog prostora, predstavlja projekt „Grad u gradu“ koji obuhvaća prostor Hipodroma i igrališta NK Lokomotive te prostor istočno od Velesajma, uz aveniju V. Holjevca. Kako je najavljeno, Grad Zagreb će uskoro odabrati i partnera za razvoj projekta, a da prethodno nije javno prezentirao koncept i procedure prema kojima bi se projekt realizirao. Evidentno je da ovako najavljeni gradski projekt nije u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Zagreba niti s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba.

Trenutnim postupanjem Grada Zagreba projekt „Grad u gradu“ se provodi mimo demokratske i zakonom garantirane participacije građana i struke. Pored toga, ne provodi se procedura definirana čl.101. Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba koji utvrđuje:

– sudjelovanje lokalne i mjesne samouprave u programu gradskog projekta,
– utvrđivanje Programa gradskog projekta od strane gradonačelnika,
– donošenje odluke Gradske skupštine Grada Zagreba o realizaciji gradskog projekta,
– moguću Odluku o izradi urbanističkog plana uređenja,
– provedbu javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja.

Naglašavamo da smo zagovornici promišljanja o izgradnji i uređenju prostora uz rijeku Savu, ali uz obvezno uvažavanje potrebnih proceduralnih i stručnih pretpostavki. U tom postupku, Vama osobno gradonačelniče kao i cjelokupnoj gradskoj upravi, nudimo svu svoju stručnu pomoć. U tom smislu, navodimo sljedeće aktivnosti koje smatramo nužnim proceduralnim i stručnim pretpostavkama za realizaciju projekta „Grad u gradu“:

– Današnji Hipodrom, dio prostora Savskog parka, potrebno je zadržati za GUP-om planiranu namjenu: ozelenjen prostor sporta i rekreacije.
– Visokovrijedni objekti kulturne baštine i vrijedni potez aleje unutar zaštićenog kompleksa Velesajma moraju se sačuvati unutar novog projekta.
– Sve aktivnosti moraju se provoditi u skladu s trenutno važećim prostorno-planskim procedurama, bez prilagodbi zakonskih okvira jediničnim interesima.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More