Institut za povijest umjetnosti – Natječaj za popunu sistematiziranih radnih mjesta

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sistematiziranih radnih mjesta

1) za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju  informatičara (sistem administratora), radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj/ica.

2) za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju  za provedbu projekata i javnu komunikaciju, radno mjesto I. vrste na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj/ica.

Obvezni uvjet:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij računarskog, informatičkog, elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog srodnog tehničkog usmjerenja.

2) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti, ili integrirani sveučilišni studij povijesti umjetnosti, magistar/magistra povijesti umjetnosti.

Poželjno:

1) odlično poznavanje rada na MS Windows operativnim sustavima, poželjno i UNIX, dobro poznavanje računalnih mreža i mrežne infrastrukture, dobro poznavanje tehnike oblikovanja i izgradnje baze podataka i SQL server-a, vozačka dozvola B kategorije.

2) iskustvo u pripremi, provedbi i u komunikaciji projekta od javnog interesa (u znanosti, kulturi, visokom obrazovanju i slično), dobro znanje engleskog jezika, poznavanje rada u Excelu, Adobe InDesignu ili sličnim programima.

Ostalo: Radno mjesto je u Zagrebu u sjedištu Instituta; mjesečna plaća stručnog suradnika je oko 5.600 kn u neto iznosu.

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu:

– životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, podatke o stručnoj djelatnosti, uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, motivacijsko pismo (do 1 kartice teksta), jedno pismo preporuke i ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz osnovnog (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Prijave na natječaj podnose se do roka 23. travnja 2018. godine u pdf formatu na adresu ured@ipu.hr s obveznom naznakom: „Natječaj za stručnog suradnika – informatičara“, odnosno „Natječaj za stručnog suradnika – za provedbu projekata“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće biti razmatrane.

Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta www.ipu.hr i na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Imate mišljenje? Iskažite ga!
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More