Natječaj za prijem novih članova u Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika – HUIU

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika prima nove članove, pa se pozivaju zainteresirani kandidati da se prijave na natječaj koji je otvoren do 9. ožujka 2018.

Članom HUIU-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svako područje djelovanja HUIU-a.

Opći uvjeti za članstvo u HUIU-u jesu:

– završeni fakultet odgovarajućeg smjera; odnosno

– visoka ili viša škola odgovarajućeg smjera; odnosno

– srednja škola likovnog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja; odnosno

– najmanje tri godina javnog umjetničkog djelovanja za sve ostale kandidate.


Više o natječaju
 + prijavnica

Imate mišljenje? Iskažite ga!
Loading...