Hrvatski videoumjetnici na ARTE Creative predstavljaju se francuskoj publici

Nina KurtelaU sklopu festivala Croatie, la voici kojim se u Francuskoj od rujna do prosinca ove godine predstavlja hrvatska kultura prikazat će se i radovi sedam hrvatskih video umjetnika te se u sklopu programa Nouvelle scene d’art mogu pogledati na web stranici ARTE Creative.

Program Nouvelle scene d’art videopredstavlja radove hrvatskih videoumjetnika mlađe generacije, a izbor je bio ograničen na kategoriju jednokanalnog videa. Selektorica programa Branka Benčić ističe da su odabrani radovi rezultat različitih autorskih pristupa, iako dijele neke od zajedničkih osobina: korištenje petlji (loopova) i ponavljanja, sklonost prema propitivanju arhitekture i urbanizma, bavljenje problemom samoreprezentacije, pitanjem identiteta i naslijeđem eksperimentalnog filma i konceptualne umjetnosti.

Odabrani radovi predstavljaju umjetnike koji pripadaju generaciji koja se razvila u periodu nakon 2000. godine, kada se u Hrvatskoj već javljaju važni regionalni centri u Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Istri, kada se razvijaju odsjeci za medije na umjetničkim akademijama u Zagrebu i Splitu te kada raste broj relevantnih filmskih i video festivala te izložbi koje se bave video umjetnošću.

Ovim odabirom francuska publika dobila je uvid u radove mlađe generacije video umjetnika, a manifestacija Croatie, la voici dobila je na cjelovitosti predstavljanja hrvatske kulture i umjetnosti.

Bit će prikazani sljedeći radovi: Rijeka Davora Sanvincentija, Prebivalište praznine Tanje Deman, Contrada Matije Debeljuha, You who exist only in the darkest recess of my brooding mind I command you– appear! Dalibora Barića, We used to call it: Moon Marka Tadića, Transformance Nine Kurtele i Fronta Gorana Škofića.

Davor SanvincentiRijeka
Davor Sanvincenti

Tanja DemanPrebivalište praznine

Matija DebeljuhContrada
Matija Debeljuh, Contrada

Marko TadićWe used to call it: Moon

Dalibor BarićYou who exist only in the darkest recess of my brooding mind I command you– appear!

Nina KurtelaTransformance

Goran ŠkofićFronta
Goran Škofić 

Marin Raster

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More