Galerija Flora poziva na izlaganje u 2019.

Galerija Flora i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik pozivaju autore da prijave svoje prijedloge na natječaj za izlaganje u 2019. godini. Rok za prijavu prijedloga je 30. lipnja 2018.!

Poziv je namijenjen autoricama i autorima koji djeluju u svim medijima. Moguće je prijaviti samostalnu izložbu, manju skupnu izložbu, umjetničke akcije,radionice,performanse,participativne projekte, predavanja, umjetničko-istraživačke projekte kao i kustoske koncepcije.

Autorima će biti pružena moućnost boravka u Florinom domu u kojem djeluje Galerija Flora i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik. Zgradu sa vrtom u Uvali Lapad dala je za svoj atelier sagraditi Flora Jakšić (1856.-1943.), dubrovačka slikarica koja ga je oporučno ostavila na brigu i korištenje umjetnicima s idejom

“…da umjetnici zalaze u Dubrovnik i Lapad, te da imaju gdje da se odmore, odlože svoje slike ili da u Domu slikaju ili da tu priređuju izložbe. Dođe li koji umjetnik iz ostalih zemalja, neka ga Uprava uvijek primi kao dragog gosta, te i njemu prepusti u mome Domu izložbu, odmorilište tokom dana ili slikanje, tako da ovaj mali Dom, što sam ga marom sagradila bude malo i toplo ognjište umjetnosti.“ ( iz oporuke Flore Jakšić, Dubrovnik 1931.)

Posebna će se pozornost usmjeriti na prijedloge koji kritički promišljaju stvarnost, na radove u nastajanju, site-specific projekte te na prijedloge koji inovativno reagiraju na kontekst galerije i ideju umjetnika na putovanju.

Prijava treba sadržavati:

– Kontakt podatke i životopis autora

– Prijedlog / projekt

– Dokumentaciju o dosadašnjim radovima (do 5 radova)

– Vizualne i tekstualne materijale rada koji se predlaže

– Tehnički opis projekta/prijedloga

– Prijedlog termina realizacije

Prijave se šalju na email galerijaflora.natjecaj2019@gmail.com ili poštom na HDLUDU, Šetalište Kralja Zvonimira 32, 20000 Dubrovnik, s naznakom “Natječaj za izlaganje u galeriji Flora 2019.”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More