Foto natječaj foto galerije Siscia Obscura

Siscia ObscuraFoto galerija Siscia obscura i proizvođač dječje hrane Vivera d.o.o. su pripremili veliki foto natječaj ‘Fotkam moje klince’. Fotonatječaj traje do 28. veljače 2014.

Na fotonatječaju ‘Fotkam moje klince’ mogu sudjelovati svi zaljubljenici u fotografiju, bilo profesionalci, amateri ili vlasnici fotoaparata, nema dobne ni geografske granice. Jedan od uvjeta je da isključivo roditelji fotografiraju svoju djecu.

Uvjeti natječaja:
– autorica/autor može sudjelovati s najviše tri fotografije na zadanu temu. U obzir će se uzimati fotografije djece koja nisu starija od godišta 2009.;
– fotografije moraju biti fotografirane isključivo od strane roditelja. Ocjenjivačka komisija odabrat će fotografije koje zadovoljavaju uvjete ovog natječaja.

Uz fotografije je potrebno navesti sljedeće informacije:‬
– ime i prezime jednog roditelja (roditelj:…)‬;
– ime i prezime djeteta (dijete:….)‬;
– datum rođenja djeteta;
– spol djeteta;
– adresa stanovanja‬;
– adresa elektorničke pošte;
– kontakt telefon.

Tehnička pravila:
– sve fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom, mobitelom ili čime god raspolažete u JPEG formatu, najviše kvalitete s mogućnošću prijenosa EFIX podataka;
– fotografije mogu biti u boji i crno bijele;
– format fotografije mora biti: duža strana minimalno 2500 pixela u 200 dpi u JPEG formatu;
– fotografije fotografirane mobitelom trebaju biti u najboljoj rezoluciji koju mobitel posjeduje bez kompresiranja;
– fotografije poslane na natječaj ne smiju se obilježavati vodenim žigovima, potpisima, oznakama i nekim drugim identifikacijskim obilježjima autora;
– fotografije nazvati na sljedeći način: 01. MajaMajić, 02. MajaMajić, 03. MajaMajić.

Nakon održanog fotonatječaja žiri u sastavu: Miroslav Arbutina – fotograf, Nela Fell – ExLumine -Studio za fotografiranje obitelji i predstavnik Vivera d.o.o, će pregledati i ocijeniti sve fotografije i odabrati 30 najboljih koje će biti predstavljene na izložbi koja će se održati 6. ožujka 2014. u Foto galeriji Siscia obscura, I.K.Sakcinskog 2 u Sisku.

Pobjednici fotonatječaja će, osim sudjelovanja na izložbi, dobiti i prigodne poklone koje je pripremio generalni sponzor Vivera d.o.o, te sponzori Bambi obuća, AMK knjižara i papirnica, Veseli baloni i Grafoton d.o.o.

Informacije o izabranim radovima će biti objavljene 4. ožujka na stranici www.siscia-obscura.hr kao i na facebook stranici https://www.facebook.com/SisciaObscura, te će natjecatelji biti obaviješteni putem e-maila.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 50,00 kn i plaća se na žiro račun Foto galerije Siscia obscura HR7624070001100378907 s naznakom ‘Fotkam moje klince’. Foto galerija Siscia obscura će zaštititi autorska prava predanih fotografija, ali ne preuzima odgovornost za bilo kakve tehničke ili nepredviđene pogreške koje mogu uzrokovati štetu. Foto galerija Siscia obscura ima pravo koristiti sve predane fotografije za promociju ‘Fotkam moje klince’ svoju promociju i promociju glavnih sponzora. Pobjednička fotografija će biti izložena u prostorijama glavnog sponzora Vivera d. o.o.

Slanjem fotografija na natječaj svaki sudionik prihvaća ova pravila. Sve odluke stručnog povjerenstva su konačne i na njih nema prava žalbe. Pripazite da fotografije djece koje šaljete budu primjerene objavljivanju u javnom mediju.Foto galerija Siscia obscura zadržava pravo neobjavljivanja fotografija koje smatra neprimjerenim ili vulgarnim.

Fotografije s traženim podacima se šalju elektronskom poštom na adresu fotogalerija@siscia-obscura.hrdo 28. veljače 2014. zaključno do ponoći toga dana, uz njih se prilaže i kopija uplatnice kotizacije.

Info telefon : 044 549 545.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More