Berislav Šipuš ne smije biti ministar kulture!

Berislav Šipuš
Vlastitim projektima Berislav Šipuš u 2015. godini dodijelio je čak 30% javnih sredstava za glazbu, odnosno 2.440.000,00 kuna, dok mu je gradski Ured za kulturu na čelu s Tedijem Lušetićem dodijelio još dodatnih 1.245.000,00 kuna.

Nakon što je Udruga Promo (Udruga koncertnih promotora) ukazala na problem uzurpacije javnog novca od strane klasičarskog lobija putem vijeća za glazbu, sada idu korak dalje i sažimaju reakcije i komentare prozvanih javnih službenika putem medija te ponovno naglašavaju o čemu je riječ u navedenoj inicijativi.

Naime, Vijeća za glazbu koja dodjeljuju javne sredstva za djelatnost u glazbi, a čiji su članovi isključivo osobe koje se bave reproduktivnom klasičnom glazbom i manji dio jazzom imenovana su od strane gospodina Šipuša i gospodina Lušetića, te iz sustava javnog financiranja u potpunosti isključuju kvalitetnu suvremenu autorsku (rock glazbu sa svim modernim izvedenicama). Promo je istaknuo da odgovornim osobama za takvo stanje drže zamjenika ministrice kulture gospodina Berislava Šipuša i gospodina Tedija Lušetića te Udruga Promo zbog toga traži njihov opoziv i raspuštanje Vijeća za glazbu koja su isti imenovali i iza čijih savjetodavnih odluka kriju svoje privatne interese.

Kako je ministrica kulture gđa. Zlatar-Violić podnijela ostavku, a kao njenog nasljednika neki mediji spominju gospodina Šipuša, od javnog interesa je za istaknuti kako su Ministarstvo kulture i Ured za kulturu Grada Zagreba putem Vijeća za glazbu raspodijelila sredstva organizacijama i manifestacijama kojima je gospodin Šipuš bio na čelu sve do preuzimanja funkcije zamjenika ministrice te s kojima nastavlja biti intenzivno povezan – Muzički biennale Zagreb, Ansambl Cantus kao projekt Cantus d.o.o., Osorske glazbene večeri i Hrvatska glazbena mladež (podaci su preuzeti iz službene biografije gospodina Šipuša objavljene na stranicama Ministarstva kulture).

Ovo su rezultati i sredstva dodijeljena navedenim projektima temeljem natječaja za javne potrebe u glazbenoj umjetnosti za 2015. godinu pri Ministarstvu kulture i Uredu za kulturu Grada Zagreba (oba dokumenta preuzeta su sa službenih stranica nadležnih ureda i dostupna su javnosti):

1) Muzički Biennale, Berislav Šipuš je umjetnički direktor (od 1997.-2011.), za 2015. godinu Ministarstvo kulture dodjeljuje sredstva u iznosu od 850.000,00 kn, a Ured za kulturu u iznosu od 500.000,00 kn

2) Ansambl Cantus, projekt Cantus d.o.o., Berislav Šipuš je umjetnički voditelj od 2001. do 2012. Od 2012. do danas je počasni umjetnički voditelj. Za 2015. Ministarstvo kulture dodjeljuje Cantus d.o.o. (čiji je projekt i Ansambl Cantus) 490.000,00 kn , a ured za kulturu grada Zagreba za ciklus Cantus & Lisinski 200.000,00 kn i 55.000,00 kn za Cantus d.o.o.

3) Osorske glazbene večeri, Berislav Šipuš umjetnički direktor festivala Osorske glazbene večeri (2009.-2011.) Za 2015. Ministarstvo kulture dodjeljuje sredstva u iznosu od 650.000,00 kn.

4) Hrvatska glazbena mladež, Berislav Šipuš je još uvijek predsjednik volonter Hrvatske glazbene mladeži. Za 2015. godinu Ministarstvo kulture putem vijeća za glazbu dodjeljuje iznos od 450.000,00 kn, a od Ureda za kulturu Grada Zagreba iznos od 490.000,00 kn.

Dakle, putem Vijeća za glazbu koje je imenovao gospodin Šipuš, Ministarstvo kulture u kojem je gospodin Šipuš zamjenik ministrice, dodijelilo je organizacijama i manifestacijama s kojima je gospodin Šipuš intenzivno povezan (povezanost je vidljiva iz njegove biografije na stranicama Ministarstva kulture) ukupno 2.440.000,00 kn javnih sredstava. To je 30,5 % ukupnih programskih sredstva koje je Ministarstvo kulture odvojilo za javne potrebe u glazbi i glazbeno-scenskim umjetnostima u 2015. godini!

Da ne bi nedostajalo novaca za organizacije i manifestacije s kojima je gospodin Šipuš intenzivno povezan, dodatno se pobrinuo Ured za kulturu Grada Zagreba koji im dodjeljuje još 1.245.000,00 kn, odnosno 25% ukupnog budžeta za nezavisne produkcije u glazbi u Zagrebu!

Iz ovih brojki je potpuno jasno zašto gospodin Šipuš ne može i neće odgovoriti na temeljno pitanje ove inicijative i zašto pod svaku cijenu želi zadržati postojeće stanje stvari. Radi se o najočitijem sukobu interesa koji je za demokratsko društvo nedopustiv. U skladu s navedenim, gospodin Šipuš bi trebao biti izostavljen iz svih kalkulacija za novog Ministra kulture te smijenjen s mjesta zamjenika novog ministra ili ministrice jer je način na koji je gospodin Šipuš podijelio javne novce namijenjene za glazbu puno veći prekršaj i zlouporaba ovlasti od beskamatnog kreditiranja s kartice ministarstva.

Ukoliko SDP i HNS ipak imenuju Berislava Šipuša, bit će to žalosna poruka da se klijentelizam, sukob interesa, uzurpacija javnog novca i potpuna neodgovornost prema javnom interesu u ovoj zemlji nagrađuje, a eto koja je nekim čudom članica Europske unije i naziva se demokratskom, zaključuje Udruga Promo u svom priopćenju.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More