‘Ja nisam svoja greška.’

Fotograf Steve Rosenfield je tražio od svojih modela da nadopune rečenicu 'Ja nisam svoja/ svoje ...' Prazno mjesto su trebali nadopuniti riječju koja označava njihove najtamnije i najdublje nesigurnosti i slabosti, potičući ih na…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More