‘Ja nisam svoja greška.’

Fotograf Steve Rosenfield je tražio od svojih modela da nadopune rečenicu 'Ja nisam svoja/ svoje ...' Prazno mjesto su trebali nadopuniti riječju koja označava njihove najtamnije i najdublje nesigurnosti i slabosti, potičući ih na…