Anima dramaturgica: Traži se ženski glas

Četveroruka vas poziva na 4. izvedbenu konferenciju

 

MJESTO: Akademija dramske umjetnosti

VRIJEME: 12. i 13. rujna 2019.

PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR: Ljubica Anđelković Džambić,Petra Belc, Marina Petković Liker i Sonja Pregrad

 

Ženski i feministički oblici, uporišta i perspektive izvedbe, odnosno djelovanja u doba

hipertrofije patrijarhalne svijesti, i prostor ženskog

 

Polje zapadne umjetnosti oblikovano je muškim očištem, maskulinom logikom i patrijarhalnom paradigmom, “prirodnim” vrijednostima koje su žene u 20. stoljeću ozbiljno i izravno počele osporavati i dovoditi u pitanje. Četvrtom Izvedbenom konferencijom stoga zajednički želimo unutar suvremenog

umjetničkog stvaranja pronaći, imenovati, analizirati i afirmirati subverzivne strategije pripovijedanja i reprezentacije, koje u otporu onim normativnima dolaze iz ženskog ugla. Zanimaju nas primjeri različitih (ne samo) umjetničkih praksi, poput plesa, filma, vizualnih umjetnosti, kolektivnih praksi stvaranja i djelovanja… s idejom da je iz njih moguće crpiti znanje i strategije za društveno djelovanje.

 

MOGUĆE PERSPEKTIVE:

 

na koje se načine u umjetničkom/teorijskom izričaju strukturira, reprezentira i

upisuje ženski glas

ženska struktura — psihološko, sociološko i političko

feministički odgovori u kontekstu dominantnih načina oblikovanja umjetničkih

sadržaja

amaterizam i profesionalizam / poznato, priznato vs nevidljivo, brzina i sigurnost

uspjeha i statusa

patrijarhalna uvjetovanost (izvedbe) teorijskog/znanstvenog rada: strukturiranje

znanstvenog i istraživačkog teksta, oblikovanje teze, nedopuštanje govorenja u

prvom licu; predavačko/konferencijsko pozicioniranje tijela u prostoru i njihovih

odnosa, šutnje, neverbalnog onkraj verbalnog izraza, osjeta i osjećaja

oblikovanje vremena i prostora izvedbe i bivanje u odnosu izvođača i publike

moć/nemoć — izvedba moći/izvedba nemoći

pristup organizaciji rada: hijerarhijske/horizontalne strukture; pregovori, pristajanja,

prisile, uvažavanja

meki otpori i izgradnja paralelnih svjetova

tjelesnost kao strategija reprezentacije ženskog

ženska seksualnost kao paradigma za mišljenje modela strukturiranja izraza

genealogija ženskog stvaranja

 

 

Tko se može prijaviti?

Svi koji se bave ili bi se željeli i baviti, propitati, uspostaviti, zamisliti… oblikovanje

umjetničkog sadržaja prema nenormativnim, ženskim/feminističkim načelima.

 

Kako se možete prijaviti?

1. Kao sudionik konferencije uz sudjelovanje u radnoj grupi/kreativnim procesima:

javite nam se s kratkim životopisom i motivacijom za sudjelovanje te kratkim

opisom i obrazloženjem svog izlaganja

2. Kao sudionik konferencije, slušatelj i sudionik diskusije, bez izlaganja:

javite nam se sa kratkim životopisom i motivacijom za sudjelovanje

 

Svoje prijave šaljite na e-mail: cetveroruka@gmail.com, najkasnije do 25. kolovoza 2019.

PROGRAM IZVEDBENE KONFERENCIJE OBJAVIT ĆEMO POČETKOM RUJNA.

Informacije pratite na cetveroruka.hr ili na facebooku.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More