Impressum

ŽELITE PISATI ZA ARTEIST.HR?

Tražimo autore s iskustvom, ljude koji pasionirano prate kulturu, kritički je promisljaju, teže izvrsnosti. Prepoznajete se?

NAKLADNIK

Udruga za kulturu i nove medije “Arteist”
Skokov prilaz 8, 10 000 Zagreb
OIB 61256335244

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, pod brojem 21009524

Račun udruge se vodi kod: Privredna Banka Zagreb, broj: HR1023400091110590879

Arteist.hr je registriran kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice Republike Hrvatske pod brojem ISSN 1849-5095.

Svi samoinicijativno poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni na internetskom portalu Arteist.hr. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar.
Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal portalu Arteist.hr jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.
Portal Arteist.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala portalu Arteist.hr iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima portala Arteist.hr.

RAD PORTALA ARTEIST PODRŽAVAJU:

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Grad Zagreb