prvo slovo kulture

I vi mislite da je ovo tek običan crtež?

Umjetnica iz Detroita, Cynthia Greig bavi se različitim načinima gledanja na stvarnost. ‘Representations’ je naziv njene nove kolekcije radova koja se bavi pitanjima shvaćanja prostora i dimenzionalnosti. Optička iluzija i neuobičajeni…

Fascinantna ljepota vodenih mikro-krajolika

Kim Keever predstavlja nova apstraktna djela izložbom 'Across the Volumes' koja će biti otvorena od travnja ove godine u Waterhouse & Dodd galeriji u New Yorku.Kim Keever stvara romantične mikrokozmičke pejsaže zadnja tri desetljeća.…

‘Ja nisam svoja greška.’

Fotograf Steve Rosenfield je tražio od svojih modela da nadopune rečenicu 'Ja nisam svoja/ svoje ...' Prazno mjesto su trebali nadopuniti riječju koja označava njihove najtamnije i najdublje nesigurnosti i slabosti, potičući ih na…